Digitalt / 2020-08-19

Så blir det för dig när tidningens material enbart blir digitalt

En viss utveckling har det skett genom åren. Tidningen längst till vänster är från 2017, den i mitten från 2018 och den längst till höger från i år, 2020 – nu tar APS ett nytt steg till ett nytt format.

 

Styrelsen i Parkinson Skåne har vid ett extra styrelsemöte den 26 juni 2020 fattat beslut om att omforma den tryckta medlemstidningen Aktuellt Parkinson Skåne – APS – till digital form. Det innebär att tidningen kommer att läggas på Parkinson Skånes hemsida.

Varför fattade ni detta beslut?
Thomas Winberg, föreningens kassör, konstaterar att bidragen från Region Skåne, som utgör cirka 40 procent av föreningens intäkter, minskar år från år, vilket givetvis medför att föreningen måste titta över kostnaderna med nya ögon. Den största konsekvensen av förändringen blir att föreningen gör en avsevärd kostnadsbesparing. Föreningen blir mindre beroende av en stor bidragsgivare. Denna besparing skall på ett eller annat sätt komma medlemmarna tillgodo.

Hur ser planeringen ut och hur kommer APS att se ut i digitalt format?
Arbetet med förändringen är påbörjad och vi samarbetar med Khaki Webbyrå. Vi kommer att informera om när förändringen är genomförd, säger ordförande Gerard Müller. Målsättningen är att detta nummer av tidningen blir det sista i pappersformat. Vi har dock möjlighet att trycka ytterligare ett nummer till av tidningen om någonting inte fungerar som vi har planerat.
Tidningen kommer att få en egen sida på vår hemsida och den får en grafisk profil som är anpassad efter hur tidningen ser ut idag. Sidan blir för oss som medlemmar alltid tillgänglig och vi kommer dessutom att enkelt läsa tidigare artiklar i arkivet. Denna förändring ska ses som en utveckling av tidningen, säger Gerard Müller.

Hur når ni ut till de medlemmar som inte har tillgång till dator eller smart telefon?
Vi är medvetna om detta och diskuterar möjligheten att skicka ut ett informationsblad fyra gånger om året till de som inte har tillgång till dator eller smart telefon, säger Thomas Winberg. Men föreningen har också hela tiden kostnadsaspekten och resursfrågan att ta hänsyn till. Parkinsonförbundets medlemstidning Parkinsonjournalen kommer även fortsättningsvis fyra gånger om året i pappersformat.

MONICA VIKINGSSON
monica@parkinsonskane.se