Hallå där, Nr 2 2020 / 2020-03-18

Så påverkar Corona-krisen min lokalförening

Vad händer i lokalföreningarna under våren? Flertalet av aktiviteterna i Parkinson Skånes lokalföreningar har ställts in under våren p g a Coronaviruset. Jag blev intresserad av att höra hur och vad man gör för att hålla kontakten och bryta isoleringen med olika aktiviteter. Efter kontakt med några lokalföreningar framkom följande.

 

Inga-Lill-Hoberg

Inga-Lill-Hoberg

I Helsingborg har man ställt in samtliga aktiviteter till våren och hoppas på en uppstart efter sommaren. Inga-Lill Hoberg försöker ringa en del medlemmar som hon vet bor ensamma. Själv är hon glad över sin trädgård som i dessa dagar sysselsätter henne. Det blir också dagliga promenader i omgivningarna.

 

Ingrid-Pettersson

Samtliga aktiviteter är också inställda i Eslöv, eftersom man vill förhindra spridningen bland medlemmarna. Ingrid Pettersson berättar att de är en grupp som brukar träffas på de fysiska aktiviteterna och att de håller kontinuerlig kontakt via mail, sms och telefon. Eventuellt kan boxträningen komma igång i maj och då sker träningen utomhus. Andra inplanerade aktiviteter utomhus kan också bli aktuella om virusläget stabiliseras. Själv tränar hon och hennes man tre gånger i veckan enligt ett program de fått av boxtränaren Emma. De tar också raska promenader varje dag, antingen i närområdet eller i närliggande friluftscentrum.

 

Håkan Elfgren

Även i Malmö är samtliga aktiviteter inställda. Håkan Elfgren är oroad över att det är svårt att nå medlemmar via mail eller telefon, både tidigare och i nuläget. Ledamöterna i styrelsen kommunicerar aktivt för att vara uppdaterade. Han och hans hustru gymnastiserar och boxningstränar hemma, eftersom det är viktigt att vara aktiv.

 

Birgitta Martinsson

Birgitta Martinsson från Hässleholm rapporterar att de också ställt in vårens aktiviteter. Så även den populära föreläsningen av Håkan Widner. I Hässleholm har man gått ut med information via sms till medlemmarna. Birgitta och hennes man tar dagliga promenader i skogen och får hjälp med inköp och andra ärenden av sina barn.

 

Bertil Palm

Bertil Palm meddelar att samtliga av aktiviteterna i Sydöst är inställda fram till sommaren. Medlemmarna hittar information om detta på Sydösts lokala hemsida samt att de fått information via mail. Bertil själv håller igång med övningar från LIV-boken och handledarutbildningens program.

 

 

Birgitta Gerdtsson

Samma gäller för Lund men Birgitta Gerdtsson hoppas kunna genomföra utomhusaktiviteterna i maj och juni. Man får ta dagen som den kommer, säger hon. Själv är hon och hennes man mycket ute i naturen och håller kontakten med familj och vänner digitalt.

 

 

Hasse Anderberg

Den nya styrelsen i Landskrona är bekymrad för framtiden och ligger lågt. Hasse Anderberg meddelar att de fått ställa in trevliga föreläsningar, som man hoppats kunde locka till sig fler medlemmar. Det viktiga är att man inte tappa sugen och ge upp.

 

 

Barbro Hernvall

I Kristianstad håller styrelsen kontakt via telefon, säger Barbro Hernvall. Vi planerar att hålla nästa styrelsemöte utomhus, såklart med avstånd. Det är så viktigt att träffas i dessa tider, tycker hon. Samtliga aktiviteter är inställda, även de på Parkinsonmottagningens träning. Men styrelsen hoppas att man kan genomföra den inplanerade sillunchen i juni.

Barbro ringer till en del medlemmar för att höra hur det är och om någon behöver hjälp. Det är många som är ensamma och känner sig isolerade. Men hon saknar den sociala kontakten – hon vill gärna se de hon samtalar med. Själv är hon beroende av sin träning och försöker att leva efter sina 4 M: motion, motivation, mat och medicin. Själv håller jag och maken låg profil och har endast nödvändiga kontakter. Vi försöker gå en promenad varje dag – ibland kort och ibland lite längre, allt beroende på dagsformen. Vi bor nära Alnarpsparken som ändrar karaktär med nya färger vid varje besök. Kontakten med barn och barnbarn sker via telefon, med eller utan bild. Och jag håller mig ständigt uppdaterad via mail och hemsidor.

Håll koll på din lokalförenings hemsida för mer information! Mitt råd är att passa på att vara ute i naturen, njut av vårblommorna, sköna vårvindar och promenader. Ring en vän som du inte hört av på ett tag!

 

MONICA VIKINGSSON
monica@parkinsonskane.se