Hallå där / 2021-04-29

Birgitta Martinsson – ordförande i Hässleholm

Vem är Birgitta Martinsson?

Jag är 72 år, bor i Hässleholm och sedan 52 år tillbaka gift med Leif, vi har två döttrar och 3 barnbarn. Leif fick diagnosen Parkinsons sjukdom 1989 så vi har många års erfarenhet av sjukdomens olika faser. 2015 fick Leif en Duodopapump och det blev verkligen en jättestor förändring av både hans och mitt liv till det bättre.

I mitt yrkesliv har jag arbetat på Försäkringskassan i 27 år, inom dammodebranschen i 10 år och mina sista yrkesverksamma år på privat begravningsbyrå i Hässleholm. Där har jag efter pensionen arbetat som semestervikarie fram till 2020.

18-12-31 hade ni 75 medlemmar och 20-12-31 hade ni 85 medlemmar, en ökning med 13% på 2 år. Bra jobbat.
Våren 2020 arrangerade ni ett medlemsmöte vars huvudsakliga målsättning var att bli fler medlemmar. Hur såg ert upplägg ut? Vad gjorde ni rätt? Vad gjorde ni för misstag, om något? Vilka råd vill du ge andra lokalföreningar som planerar för ett liknande upplägg?

Vi hade ett medlemsmöte den 3 mars 2020 där vi hade bjudit in professor Susanne Iwarsson från Lunds universitet. Hennes föreläsning handlade om ”Att leva och åldras med Parkinsons sjukdom – konsekvenser och åtgärder i vardagslivet”. Vi annonserade ut detta, inte bara till våra medlemmar utan till alla som var intresserade. Inbjudan sattes upp på Biblioteket och Senioren, en samlingslokal med café för pensionärer, där vi också har våra medlemsmöten. Vi kostade på en annons under ”Föreningsnytt” i lokaltidningen, Norra Skåne. 37 personer kom till mötet och vi fick 8 nya medlemmar.

Under 2019–2021 har ni erhållit 38 603 kr i generella bidrag och aktivitetsbidrag. Det blir 454 kr/medlem. Genomsnittet är 305 kr/medlem.
Vad är det som gör att ni är en sådan aktiv förening?

Vi är en liten förening, alla i styrelsen arbetar ideellt och hjälps åt, vi försöker gemensamt planera för intressanta medlemsmöten 8 – 9 gånger/år, en gemensam utflykt varje år och julbord i december. Föreningen har i flera år drivit cykelcafé där vi tränar på motionscykeln ”motomeden”, vi varvar träning med småprat och fika en gång i veckan. Fler aktiviteter som är på gång är vattengymnastik och samtalsgrupper. Detta har tyvärr inte kunnat starta upp ännu på grund av Coronapandemin men vi hoppas komma igång till hösten 2021.

Vilka kortsiktiga- respektive långsiktiga frågeställningar är viktiga för lokalföreningen Hässleholm?

Det viktigaste just nu är att komma igång med fysiska möten så fort det är möjligt. Vi vill vara till för medlemmarna och bidra med information, aktiviteter och gemenskap för både Parkinson sjuka och anhöriga.

Hur upprätthåller ni i styrelsen kontakten med medlemmarna under Coronaepidemin?

I augusti 2020 spelade vi boule på Hässleholmsgården och i maj har vi planerat för en träff med promenad och grillning. Vårt cykelcafé är öppet för deltagande på eget ansvar, vi följer FHM:s rekommendationer. Under hösten 2020 skickade vi ut ett informationsbrev via mejl och post till de som inte har någon mejladress. På hemsidan finns alltid den senaste informationen.

Hur skulle du vilja se den svenska sommarsemestern?

En varm och skön sommar där smittspridningen gått ner, de flesta har fått sin vaccination så vi äntligen kan träffa och krama våra barn och barnbarn igen och kan återgå till ett mer socialt liv.

Av Thomas Winberg