Medicin & forskning, Nr 2 2020 / 2020-03-18

Parkinson tillhör inte riskgrupp – men var ödmjuk

Forskningsrön om Parkinsons av Håkan Widner.

Många med Parkinsons sjukdom tillhör riskgrupp för Covid-19, det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Men så hette det inte för några veckor sedan. Håkan Widner, professor och överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus, kommenterar den nya rapporten i Parkinsonpodden:
– Det här är en rapport som normalt sett inte hade fått medias uppmärksamhet. Den har publicerats som om den hade ett välgrundat underlag. Vi inom professionen blev lika förvånade, oroade och tagna på sängen – liksom alla Parkinsonpatienter, säger Håkan Widner.
Läser man mer noggrant är inte Parkinsonpatienter generellt en riskgrupp, däremot om man har haft sjukdomen länge (15–20 år) och dessutom har sväljoch/eller andningssvårigheter så kan man ha en ökad risk för ett svårare sjukdomsförlopp. Samtidigt är det väldigt individuellt, säger Håkan Widner.

Vad kan du säga till de oroliga?
– Oro kan ställa till det på väldigt många olika sätt. Andemeningen i Socialstyrelsens rapport är att det finns neurologiska tillstånd och sjukdomar där man har svårt med sväljningsfunktionen. Vid avancerad Parkinson kan man ha sväljsvårigheter och man kan ha haft flera lunginflammationer. Det är den typen av patienter man har avsett, som skulle kunna riskera ett svårare sjukdomsförlopp om de blev smittade. Vi kan inte hitta någonting i de rapporter som börjat strömma in som pekar på att det skulle vara en överrepresentation av patienter med till exempel Parkinson, fortsätter Håkan Widner. Vi har också kontakt med internationella experter och kan inte hitta att Parkinson i sig innebär ökad risk eller ökad mottaglighet för Covid-19 eller har ett
allvarligare förlopp om man blir smittad, fortsätter Håkan Widner.

Om ni hade blivit tillfrågade om att sätta Parkinsonsjuka som en riskgrupp så hade ni sagt nej?
– Ja, men man ska vara ödmjuk, avslutar Håkan Widner i Parkinsonpodden.

KARIN FREDRIKSSON
redaktionen@parkinsonskane.se