Integritetspolicy för Länsföreningen Parkinson Skåne

För oss är det viktigt och självklart att vi vill skydda din integritet. Följande information är framtagen för att hjälpa våra användare att förstå vilken information vi samlar in från våra webbplatser, och hur vi hanterar och använder den informationen. Policyn gäller i situationer där vi behandlar personlig information som samlats in från någon av våra två webbplatser. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Denna information är ett komplement till vår generella integritetspolicy och berör de delar som direkt hör till denna webbplats. Vill du läsa vår allmänna policy om integritet och personuppgifter var vänlig och kontakta oss på www.parkinsonforbundet.se

Personuppgiftsansvarig

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, var vänlig och kontakta oss på monica@parkinsonskane.se

Personuppgiftsansvarig är:
Ordförande Monica Vikingsson
Annegården Skansvägen 5
226 49 Lund
Organisationsnummer: 846006-5637

Vilka uppgifter samlas in

Vi samlar själva in uppgifter om hur du som besökare använder webbplatsen. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. Den information det handlar om är enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och WordPress). Externa länkar Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers och samarbetspartners webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi delger i så fall endast personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Ditt samtycke gäller för följande domäner: https://aps.parkinsonskane.se

Foton

Endast de bilder och illustrationer där Parkinson Skåne äger upphovsrätten eller där upphovsmannens tillstånd har inhämtats får publiceras. Ändamålet med publiceringen av medarbetare är att informera om vår verksamhet och är en uppgift som är av intresse för våra kunder.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren. Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Användaren kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre. Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades. Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet. Säkerhet Vi är de enda som äger information som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, ersättas, överföras eller vidarebefordras till något annat företag, för något syfte, utan din tillåtelse. Vi använder oss av övervakning på vår webbplats och har skydd mot eventuella intrång med hjälp av malware- och virusskydd.

Ändring av vår nätintegritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vår rekommendation är att användare återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Senast uppdaterad: 2022-10-11