Hälsa & livsstil / 2024-04-02

Vikten av egenvård vid behandling av Parkinsons sjukdom

Egenvård kan bidra till att minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet.

Av Mary Beth Skylis

Egenvård får ibland ett rykte om sig att vara något som är okonventionellt och har få vetenskapliga data för att backa upp det. Men mängden vetenskapliga bevis som visar att egenvårdsmetoder kan ha en inverkan växer. En egenvårdsrutin har visat sig minska stressnivåerna och förbättra välbefinnandet. Och eftersom min pappa som är parkinsonsjuk har dragit en parallell mellan höga stressnivåer och förvärrade parkinsonsymtom är det viktigt för mig att han hittar sätt att ta hand om sig själv dagligen.

Som National Institute of Mental Health konstaterar innebär egenvård ”att ta sig tid att göra saker som hjälper dig att leva bra och förbättra både din fysiska hälsa och mentala hälsa. När det gäller din mentala hälsa kan egenvård hjälpa dig att hantera stress, minska risken för sjukdomar och öka din energi. Även små handlingar av egenvård i ditt dagliga liv kan ha stor inverkan.”

För mig innebär egenvård ofta att jag införlivar djup stretching på kvällen, till exempel YinYoga, en månatlig massage eller till och med en eftermiddag i en badtunna. Men det kan se olika ut för alla. För vissa inkluderar egenvård en hälsosam kost, avslappnande aktiviteter som yoga och meditation, träning och ett optimerat sömnschema. Ytterligare aktiviteter som faller inom kategorin egenvård kan inkludera massageterapi för de stela och smärtsamma musklerna, akupunktur eller regelbunden kommunikation med en stödgrupp.

Eftersom min pappa är mycket känslig för stress har han insett värdet av egenvårdsaktiviteter. Detta är uppenbart i hans engagemang för träningsklasser och eftermiddagslurar. Utan dessa övningar verkar hans kropp bli stelare och hans sinne är mer benäget att reagera negativt på stress. Han blir också mer irriterad eller skakig om han hoppar över sin vårdrutin. Egenvård verkar stabilisera både hans kropp och hans sinne och gör dem mer motståndskraftiga mot de oundvikliga förändringar som han upplever.

Jag tror att en vanlig komponent som förbises när det kommer till egenvård är att etablera en rutin. Även om en enda egenvårdsaktivitet kan hjälpa till att tillfälligt ändra ens tankesätt eller kroppens stress, verkar det som om en regelbunden övning ger mer effektfulla resultat på lång sikt. Det är därför jag försöker uppmuntra min pappa att ta hand om sig själv, även om det innebär att hoppa över en aktivitet som han normalt älskar.

 

Om författaren
Mary Beth Skylis är frilansskribent och när hennes pappa 2o13 fick diagnosen Parkinsons sjukdom började hon forska och leta efter sätt att dela med sig av sin resa.

Artikeln är översatt och redigerad av Thomas Winberg

Fakta om egenvård

Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara att själv ta ett ordinerat läkemedel eller att göra övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut. Även mer avancerade hälso- och sjukvårdsåtgärder, såsom hemdialys och respiratorvård i hemmet, kan räknas som egenvård. När en patient utför egenvård är det inte att betrakta som hälso- och sjukvård, och det gäller inte lagar och regler på hälso- och sjukvårdens område. Egenvård bidrar till att patienten får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården, men det är viktigt att vara medveten om att det också kan innebära risker. Om du vill veta mer om vad som gäller för egenvård, vilka åtgärder som kan utföras och hur du får hjälp, kan du läsa mer på Socialstyrelsens webbplats1.