Hälsa & livsstil, Nyheter / 2023-01-03

Uppdaterad info – Nytt projekt för motverka ofrivillig ensamhet bland äldre Parkinsonsjuka personer

Tillgängligt belopp: 30 000 kronor

Projektets innebörd: Minst 6 medlemmar (varav minst 3 med diagnos) har bestämt i förväg att de skall gå på en aktivitet och efter aktiviteten gå och fika eller äta en lunch. Ett önskemål är att några av medlemmarna inte är aktiva, men inget krav.

När de har genomfört 2 aktiviteter så får man ett bidrag på 200 kronor för att täcka en del av kostnaden för fika och lunch. Blankett skall skickas till Parkinson Skåne där det anges vem som deltagit samt en underskrift. Man kan inte få mer än 200 kronor i bidrag.

Parkinson Skåne har beviljats 30 000 kronor i bidrag av Folke Ljungdahls Stiftelse inför 2023. Målsättningen är att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre Parkinsonsjuka personer och därmed aktivera 150 medlemmar.

Kan vi också genom detta projekt hjälpa till att fler får nya vänner så är det fantastiskt. 2023 blir ett år då vi testar detaljerna och efter en utvärdering efter 8 månader så upprättas en ny plan för 2024. En medlem i styrelsen för Parkinson Skåne blir projektansvarig (eller någon från en lokalförening, sjuk eller anhörig). En medlem i varje lokalförening blir projektledare för sin lokalförening.

Hur börjar vi?

Du som redan är med i en grupp (dans för Parkinson, Tryggare vardag, Mera Liv, Boxning m m) tar initiativ och frågar dina gruppmedlemmar om ni inte kan träffas utanför aktiviteten och fika eller äta lunch eller gå på bio eller göra någon annan aktivitet tillsammans? Läs artikeln i Parkinsonjournalen om hur Landskrona gjorde. Annica Anderberg ställer gärna upp och berättar hur Landskrona gjorde och gör och vad det har inneburit för gruppens sammanhållning och vänskap. Det ena leder till det andra och förhoppningen är att det tillkommer nya som idag inte är aktiva. Gruppens storlek bör nog inte överstiga 10 personer.

Vi börjar här. Ta ett initiativ till att träffas utanför aktiviteten. Vill du ha input från Annica så skicka ett mail till mig så sammankallar jag till en träff. Spara på kvitto.

Thomas Winberg
thomas@parkinsonskane.se