Hälsa / 2022-08-31

Valjevikens rehabilitering

Valjeviken, vid Sölvesborg, erbjuder specialiserad rehabilitering året runt med uppehåll för jul och nyår och ett par sommarveckor. Här finns moderna lokaler och redskap för fysioterapi.

En stor idrottshall och en simhall i SPA-miljö med 25-meters bassäng och rehabiliteringsbassänger. Boendet har full hotellstandard med anpassade enkelrum där nödvändiga hjälpmedel också får plats. Utemiljön ger utrymme för massor av aktiviteter och närheten till havet är en tillgång. Här finns all möjlig kompetens att tillgå och här finns luft för själen att andas. I denna inkluderande miljö har du möjlighet att gå vidare till en förbättrad livssituation.

Team och behandling

Rehabteamen, som är multimodala, består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kurator, fritidsledare, sjuksköterskor, logoped, neuropsykolog och annan vårdpersonal. Rehabteamen använder sig av WebRehab Swedens rekommendationer avseende checklistor, skattningsskalor och instrument för att säkerställa en kvalitativ rehabilitering.

Förutom behandling, vanligtvis två individuella behandlingar och två i grupp, samt tillgång till läkare, kurator, neuropsykolog och logoped, kan det ingå fritidsaktiviteter på kvällar samt möjlighet till egenträning på ledig tid. Rehabiliteringen sker utifrån remiss och rehabplan. Varje rehabiliteringsvistelse startar med att man får träffa läkare och rehabteam för att komplettera eller upprätta en rehabplan. Efter genomgången rehabilitering upprättas epikriser till hemorten.
Vistelseperioden är vanligtvis två till fyra veckor.

Region Skåne har avtal med Valjeviken

Rehabiliteringen är avsedd för individer med varaktig nedsättning i funktionstillståndet på grund av neurologisk sjukdom som inte kräver sjukhusvård men där patienten är i behov av intensiv träning. Ansökan kan göras av legitimerad sjukvårdspersonal med insikt och kunskap om patientens rehabiliteringsbehov. Ansökan ska alltid undertecknas/tillstyrkas av behandlande läkare. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett och finns att hämta här →

Inkvartering

Valjeviken har 75 gästrum, med egen dusch och toalett. Det finns även 11 enkelrum i ett annex med vandrarhemsstandard, varav 6 st har dusch och toalett i korridor. Rummen är uppdelade på olika byggnader. Drottninggården 26 rum, På många av rummen finns el-sängar och annan utrustning, som underlättar för dig. Det finns även portabla liftar av olika slag, samt div. hjälpmedel, kontakta gärna Valjeviken före vistelsen för praktisk information. Personliga hjälpmedel tar man med sig. Rummen har varierande storlek och standard. Rummen är i genomsnitt ganska små, en del av dubbelrummen har två sängar andra en säng och bäddsoffa. Trippelrummen har två sängar och en bäddsoffa. Är man här på rehabiliteringsvistelse, diagnoskurs eller aktivitetskurs bor man alltid i enkelrum. Har man med egna assistenter eller anhöriga kan man välja att bo i enkel eller dubbelrum.

Kostnader

Utan bidrag uppgår dygnskostnaden till 3 400 kr. Med bidrag uppgår dygnskostnaden till 100 kr.

Thomas Winberg