Hälsa, Hälsa & livsstil / 2021-10-31

Är du inte nöjd med vården – vad gör du?

Om du känner att du inte har fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om.

Dina synpunkter och klagomål är viktiga bidrag för vårdens förbättrings- och kvalitetsarbete.

Flera olika sätt att lämna synpunkt eller klagomål

  • Prata med personalen eller chefen för verksamheten
  • Kontakta Patientnämnden Skåne. Du behöver inte först ha haft kontakt med verksamheten där du har fått vård
  • I vissa situationer kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Patientnämnden Skåne

  • är en självständig instans, som det inte kostar något att kontakta. Du kan lämna klagomål eller synpunkt anonymt
  • kan ge dig stöd att framföra synpunkter eller klagomål och att få den besvarad
  • ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel
  • återkopplar dina synpunkter och klagomål till vårdgivaren och de förtroendevalda i Patientnämnden
  • kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller eventuellt anmäla till

Kontakta Patientnämnden Skåne