Medicin & forskning, Nyheter / 2021-10-27

Referat: Lev bättre med Parkinsons sjukdom – nya framgångsrika forskningsrön

Lokalföreningarna i Lund och Landskrona bjöd in till en föreläsning onsdagen den 20/10. 235 deltagare i den vackert renoverade aulan i Universitetssjukhuset i Lund var förväntansfulla på denna första samling efter pandemiuppehållet. Det var inte bara deltagare från Lund och Landskrona med omnejd som deltog utan deltagare kom från Ystad, Skanör, Svedala, Ängelholm, Hässleholm, Hörby med flera orter. Många icke-medlemmar deltog också.

Monica Vikingsson, ordförande i länsföreningen Parkinson Skåne, hälsade välkommen och informerade om Parkinsonförbundet och vad som pågår i länsföreningen.

Professor Håkan Widner.

Professor Håkan Widner tog sedan över och föreläste om ”Framgångsrika forskningsnyheter – och några bakslag”. Först fick åhörarna en genomgång av läget i Skåne vad gäller Covid19 och diskussionerna om Parkinsons sjukdom tillhör riskgruppen.

Det är vetenskapligt redovisat att fysioterapi är viktigt och nyttigt för personer som drabbats av Parkinsons sjukdom. Håkan redogjorde för en studie i Holland där resultaten av fysioterapi genomgått samma granskning som läkemedel.

En slutlig sammanfattning ger vid handen att om fysioterapi hade varit ett läkemedel hade det blivit registrerat.

Håkan var mycket imponerad över de aktiviteter som genomförs i Parkinson Skåne och lokalföreningarna. ”Ni är mitt i prick!” var hans kommentar.

Håkan övergick sedan till att informera om nya läkemedel för Parkinsons sjukdom:

  • Inbrija – inhalation av L-dopa. Läkemedlet ger snabb effekt vid dosglapp och kan tas upp till 5 tillfällen per dag. Biverkningar är hosta och viss nasal irritation.
  • Ongentys – en COMT-hämmare som förlänger effekten av L-dopa. Redovisar inga besvär med diarré eller missgärning av urin.
  • Kliniska tester av subkutan L-dopa infusion. Studier pågår som visar biverkningar av hudirritation även vid låga doser.
  • Fokuserat ultraljud – en riktad puls till en punkt i hjärnan. Främst för patienter med svåra skakningar. Ingen öppen hjärnkirurgi som vid DBS. Studien har visat på 17 % komplikationer. En större studie på 300 patienter planeras.
  • Ny undersökning av L-dopa i hjärnan börjar användas i december 2021. Ersätter PET och tidigare DATScan.

I sjukdomsprocessen visade Håkan en diagnoskarta och sjukdomens olika faser samt vilka olika faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. För att studera sjukdomsförloppet finnas olika strategier som databaser, långtidsuppföljning av patienter och interventioner av förlopp och effekt. Håkan presenterade även MultiParks studier av bland annat mutationer av Parkinsons sjukdom. Slutligen visade Håkan på aktuella experimentella studier som antikroppar mot alfa synuclein och stamcellstransplantation med start 2022.


Monica Vikingsson t v och Håkan Widner t h.


Lisa Engström och Göran Markholm t v och Kajsa Davidsson t h.

Håkan slutade med att tacka alla som deltar i de olika studier och projekt kring Parkinsons sjukdom och relaterade sjukdomar.

Kvällen avslutades med att Kajsa Davidsson med medhjälpare informerade om boxträningen.

Information om andra aktiviteter i lokalföreningen i Lund delades ut samt även hur man blir medlem i Parkinsonförbundet.

Text: Monica Vikingsson och Birgitta Gerdtsson. Redigerad av Thomas Winberg