Medicin & forskning, MultiPark / 2021-08-02

Nytt samarbete med MultiPark

MultiPark är Lunds universitets nav i forskningen om Parkinsons sjukdom. Parkinson Skåne kommer att få tillgång till forskningsrapporter som vi får delge våra medlemmar och vi ser fram emot detta samarbete.

Om MultiPark – från molekyl till patient

MultiPark har som målsättning att radikalt förbättra livet för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och relaterade neurodegenerativa åkommor. Våra forskare siktar mot forskningsresultat som kan appliceras i samhället och bidra till nya behandlingsmetoder. Idag finns det flera effektiva läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Tyvärr avtar deras möjlighet att symptomlindra efterhand. Därför behövs nya behandlingar som saktar ner eller avstannar sjukdomens förlopp.

Mer än en miljon européer lider av Parkinsons sjukdom som yttrar sig i form av skakningar och stelhet. När sjukdomen fortskrider brukar symptomen bli värre. Dessutom tillkommer andra besvär, till exempel trötthet, sömn- och minnesproblem, ångest, depression och demens. De flesta som får Parkinsonssjukdom insjuknar när de är mellan 55 och 60 år. Eftersom medelåldern ökar kommer allt fler patienter att få Parkinsons sjukdom vilket också innebär en ökad ekonomisk börda för samhället.

Störst chans att hitta ett botemedel har forskarna om problemet angrips från flera olika håll. Forskarna i MultiPark undersöker hur sjukdomen utvecklas och framskrider på cellnivå, hur den påverkar olika delar av nervsystemet och vilka konsekvenser den har på patientens vardagsliv. Målet är inte bara att förbättra patienternas kroppsfunktioner och hälsa utan också deras möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhället. Forskningsområdet bygger på ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet.

Seniora Forskare

MultiPark är ett strategiskt forskningsområde som sträcker sig över ett brett spektrum av forskningsdiscipliner, främst vid Lunds universitet men också vid Göteborgs universitet. Sedan nätverket initierades av tio huvudansökande har MultiPark vuxit och gett upphov till nya forskningsgrupper och samarbeten. Många forskargrupper har bidragit till att gynna vårt yttersta mål att föra patienter mot en ökad livskvalitet.

Läs mer på multipark.lu.se