Hälsa & livsstil / 2021-02-23

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Gränsen för yngre personer går vid 65 års ålder. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.

Nätverket

Det praktiska arbetet leds av en styrgrupp som utses av Parkinsonförbundets styrelse och består av personer från hela landet. I förbundsstyrelsen finns en plats vikt för en yngre. Denna person föreslås av valberedningen och väljs av kongressen vartannat år.

Målet är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket

Det gör Yngre Parkinson genom att:

 • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/aktuella frågor
 • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
 • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
 • göra informationen lättåtkomlig på hemsidan
 • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
 • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
 • vara ett ansikte utåt
 • bli fler medlemmar
 • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket
 • ha roligt tillsammans!

Yngre Parkinson-träffar

Yngre Parkinson träffas varje år nationellt i konferensform med övernattning för att byta erfarenheter med varandra, prova på olika träningsformer, inhämta kunskap inom olika 0mråden med mera. Konferensen 2020 blev inställd på grund av covid-19.

Facebook-grupper

  • Gruppen Yngre Parkinson 
   Gå in på Yngre Parkinson och ansök om att få gå med. Det är en privat grupp där endast de som är medlemmar kan läsa vad som skrivs. Denna grupp vänder sig till dig som har Parkinsons sjukdom och är 65 år eller yngre.
  • Andra Facebookgrupper:
   Gruppen Atypisk Parkinsonism för dig som har:
   MSA-Multipel systematrofi PSP-Progressiv supranukleär pares
   NPH-Normaltryckshydrocefalus
   CBD-Kortikobasal degeneration
   LBD-Lewykroppsdemens
   Även anhöriga är välkomna här. Privat grupp.
  • Yngre Parkinson Anhörig finns för dig som är anhörig till någon i yrkesverksam ålder. Privat grupp.

Personliga berättelser

hemsidan för Yngre Parkinson finns personliga berättelser om hur det var att få diagnosen Parkinsons sjukdom mitt i livet. De som bidragit har velat visa att livet trots allt går vidare – om än i andra banor än man tänkt sig. Många vittnar om hur avgörande det varit att möta andra i samma situation, att upptäcka att man inte är ensam.Vi möter Britt-Marie, Claes, Bo, Stefan, Christina, Lena, Anneli, Katarina, Åsa och Patrik. Läs berättelserna här.

Chatt

Videochatt på söndagar
Chatten pågår mellan 19.00-20.40 med 20 minuters paus. Det läggs ut en länk på hemsidan och på Facebook med en inbjudan att delta i video-chatten. Det är bara att klicka på länken så är man med och chattar med andra personer som har Parkinsons sjukdom. Antalet deltagare är max 100 personer.

Medlemsstatistik

En uppskattning säger att ca 22 000 personer har Parkinsons sjukdom i Sverige och av dessa är ca 20% under 65 år, dvs ca 4 400 personer.

Parkinsonförbundet

I Parkinsonförbundet finns ca 9 000 medlemmar. Av dessa har ca 5 000 medlemmar diagnosen Parkinsons sjukdom, Av de som har Parkinsons sjukdom är ca 20% under 65 år, dvs ca 1 000 medlemmar.

Parkinson Skåne

Parkinson Skåne har 1 170 medlemmar och av dessa är 121 medlemmar under 65 år och samtliga har diagnosen Parkinsons sjukdom (10%). Enligt Parkinsonförbundets beräkningar skulle vi vara 234 medlemmar (20%). Varför har vi denna stora skillnad? Vi behöver drygt 100 nya medlemmar som är under 65 år för att komma i jämförelse.

Fördelningen per lokalförening är följande:
Malmö 33
Sydost 20
Helsingborg 18
Lund 15
Kristianstad 13
Hässleholm 6
Ängelholm-Båstad 6
Eslöv 5
Landskrona 4
Ej destinerade 2

Åtgärder

Här måste Parkinson Skåne och representanter för Yngre Parkinson upprätta en handlingsplan över vilka åtgärder som måste vidtagas för att öka medlemsantalet.

 

2021-02-21
Thomas Winberg