Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2023-12-06

Forskningsenhet Neurologi i Lund söker deltagare till studie om fallfrekvens

En klinisk studie som utvärderar effekten av pirepemat på fallfrekvensen hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Målet med IRL752C003-studien (REACT-PD-studien) är att utvärdera om pirepemat (ett läkemedel som inte har licensierats än) kan förbättra patienternas balans och minska deras fallfrekvens.

Vem kan delta?

Kvinnor och män:

  • Mellan 55 och 85 år gamla
  • Diagnostiserade med Parkinsons sjukdom
  • Upplever upprepade fall (minst 2 fall per månad)
  • Med en vårdgivare som kan ge dem stöd i vardagslivet under studieperioden

Det finns anledningar till att vissa personer inte kan delta i studien; till exempel medicinska tillstånd eller läkemedel som de tar nu eller har tagit tidigare. Observera att du kanske inte är lämplig som deltagare i studien.

Om du tror att du uppfyller kriterierna för denna studie och vill ta reda på mer ska du använda kontaktuppgifterna nedan:

Linnéa Edman Persson
Forskningssköterska
Forskningsenhet Neurologi
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
046-17 55 01

 


Klicka för pdf om studien.

 

Studien IRL752C003 (REACT-PD) sponsras av Integrative Research Laboratories Sweden (IRLAB)