Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2023-12-01

Kan lösningen mot Parkinson och Alzheimers ligga i vanligt köksavfall som kaffesump?

Kaffesumpen vi kastar varje morgon kan innehålla beståndsdelar som kan hjälpa till att skydda mot demens och andra tillstånd.

Forskare i El Paso har upptäckt att något som kallas koffeinsyrabaserade kolkvantprickar (CACQD), som kan tillverkas av kaffesump, kan skydda nervceller i hjärnan från skador som orsakas av flera neurodegenerativa sjukdomar, enligt ny forskning i tidskriften Environmental Research.

Dessa CACQD:er skyddade endast nervcellerna mot neurodegenerativa tillstånd om sjukdomen utlöstes av faktorer som fetma, ålder och exponering för bekämpningsmedel och andra giftiga miljökemikalier.

Koffeinsyrabaserade Carbon Quantum Dots har potential att vara transformativa vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar skriver forskarna i en rapport. Det beror på att ingen av de nuvarande behandlingarna löser sjukdomarna. De hjälper bara till att hantera symtomen. Målet är att hitta ett botemedel genom att ta itu med de atomära och molekylära grunderna som driver dessa tillstånd.

Forskare har funnit att kvantprickar i kaffesump kan skydda hjärnan mot neurodegeneration
Neurodegenerativa sjukdomar inkluderar Alzheimers sjukdom – en form av demens – Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom, som alla är förknippade med främst förlust av neuroner eller hjärnceller och den resulterande förlusten av hjärnfunktion. Miljontals människor över hela USA lever med dessa tillstånd, och kostnaden för att ta hand om dem uppgår till miljarder varje år.

Dessa tillstånd kan vara genetiska eller utlösas av livsstils- eller miljöfaktorer. Miljöbetingade neurodegenerativa tillstånd har ofta gemensamma drag i ett tidigt skede, bland annat ökade nivåer av fria radikaler i hjärnan – skadliga molekyler kopplade till cancer och andra tillstånd – samt amyloidbildande proteiner som börjar aggregera och kan leda till plack av amyloid i hjärnan. Amyloida plack är ett av kännetecknen för demens.

Forskarna i El Paso fann att CACQD:erna var neuroprotektiva i provrörsexperiment, cellinjer och andra modeller av Parkinsons där tillståndet hade orsakats av bekämpningsmedlet parakvat. CACQD verkade genom att ta bort fria radikaler och förhindra att de orsakar skada, samt hämma aggregeringen av amyloidproteiner.

CACQD i tidiga stadier kan förhindra försämring
Forskarna föreslår att CACQD därför skulle kunna användas i de mycket tidiga stadierna av neurodegenerativa sjukdomar för att förhindra att de utvecklas ytterligare. Följdsjukdomarna till neurodegeneration är multifaktoriella, enligt forskarna. Proteiner veckas fel och var för sig bildas fria radikaler. Båda händelserna orsakar neuronala skador, skador och död.

CACQD förhindrar både felveckning av proteiner och rensar bort fria radikaler och visar därmed oberoende mekanismer för intervention och neuronalt skydd. De är sannolikt effektiva i många sporadiska (idiopatiska) former av neurodegeneration såsom Parkinsons, Alzheimers, Lewykropps-demens men osannolikt i genetiska eller familjära sjukdomar som den lilla andelen personer med familjär Parkinson och Alzheimers eller de med Huntingtons skriver forskarna i sin rapport.

CACQD:er extraheras från kaffesumpen genom kokning
CACQD:erna är särskilt lämpade för denna roll, eftersom koffeinsyran som de härrör från kan tränga igenom blod-hjärnbarriären och därför verka på cellerna i hjärnan, där neurodegenerativa tillstånd orsakar mest skada. Dessa CACQD:er extraheras från kaffesumpen genom att koka dem vid 200 grader i fyra timmar, vilket gör processen både ekonomisk och hållbar på grund av överflödet av kaffesump.

Forskarna hoppas kunna undersöka ytterligare tillämpningarna av dessa CACQD:er vid behandling av neurodegeneration, i syfte att utveckla ett läkemedel som kan förhindra miljöutlösta tillstånd.

Sammandrag av artikel skriven av Jess Thomsen, Jyotish Kumar och Mahesh Narayan.
Could coffee grounds be the key to preventing Alzheimer’s and Parkinson’s?

Thomas Winberg