Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2023-11-30

Parkinsonsymptom kan lindras av avföringstransplantation

En forskningsgrupp på HUS (Helsingfors Universitetssjukhus) undersöker hurdan koppling tarmfloran har till neurologiska sjukdomar. Planen är att börja behandla Parkinsons sjukdom med avföringstransplantation. Det kommer ständigt nya forskningsresultat om tarmflorans påverkan på hjärnans hälsa och neurologiska sjukdomar. Mikrofloran i tarmen hos en patient med Parkinsons sjukdom är annorlunda än mikrofloran hos en frisk person.

HUS forskare har kunnat konstatera att en upprepad användning av bredspektrumantibiotika har ett samband med Parkinsons sjukdom. Antibiotikakurer tar kål på nyttiga bakterier i tarmsystemet och kan i och med detta öka risken att man insjuknar.

Antibiotikakurer kan ta kål på nyttiga bakterier i tarmsystemet.

Tarmsystemet påverkar på många sätt
Tarmsystemet och kroppen håller kontakten på många sätt. Tarmfloran avsöndrar till exempel olika produkter för ämnesomsättningen och nervsystemets signalsubstanser. De påverkar tarmsystemets nervceller och ytliga vävnader, som skickar vidare information till hjärnan. Om man lider av Parkinsons sjukdom kan kroppen bilda hopklumpade proteiner, som i sin tur rör sig mot hjärnan.

Också hormoner och andra ämnen som tarmsystemet utsöndrar färdas direkt till hjärnan med blodomloppet. Tarmsystemet reglerar också immunsystemets verksamhet. Molekylerna som bakterierna utsöndrar kan till exempel aktivera eller förlama immuncellerna på tarmväggarna. Det påverkar i sin tur hela kroppens reaktioner till inflammationer, också i hjärnan. I tester på djur har det konstaterats att man kan påverka djurens beteende och symptom som tyder på depression eller ångest genom att manipulera djurens mikroflora i tarmen.

Ytterligare undersökning behövs
Till skillnad från patienter med inflammationssjukdomar har forskarna kommit fram till att mikrofloran i tarmen hos en Parkinsonpatient inte är utarmad, trots att den är avvikande. Den innehåller däremot färre bakterier som skyddar mot inflammationer än medeltalet, och i stället fler bakterier som är mottagliga för inflammationer.

Genom att överföra frisk persons avföring till patienten, kan man ge tjocktarmen en normal bakteriestam.

Avföringstransplantation som behandling
Avföringstransplantation undersöks nu som en möjlig behandlingsform för Parkinsons sjukdom. Det betyder alltså att man överför en frisk persons avföring till patienten, och på så sätt ger tjocktarmen en normal bakteriestam. I tester på djur har transplantationen lett till märkbart lindrigare Parkinsonsymptom. För ett par år sedan inledde HUS en bred undersökning där 48 Parkinson-patienter med avvikande mikroflora i tarmen deltog. Resultaten borde komma i år.

Referat och sammandrag från följande artikel:

HUS undersöker sambandet mellan tarmflora och neurologiska sjukdomar – avföringstransplantation kan lindra Parkinsonsymptom
av Anna Louhisto. Publicerad 18.06.2023

Thomas Winberg