Föreningsnytt / 2023-11-02

Parkinsonförbundets organisation

Monica Vikingsson, länsordförande Parkinson Skåne.

Parkinsonförbundet är en ideell och demokratisk organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år och då väljs bland annat förbundsstyrelsen. Kongressen är det formella beslutsorgan som säkerställer att den demokratiska processen hanteras korrekt och att beslutsfattandet därmed inte ska ifrågasättas i efterhand.

Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud från länsföreningarna. Kongressen leds av ett mötespresidium som består av en ordförande och en sekreterare. Vid kongressen granskas förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressen har utifrån detta att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Förbundets kansli
Jenny Lundström, generalsekreterare
E-post: jenny.lundstrom@parkinsonforbundet.se

Teuta Hatipi
E-post: teuta.hatipi@parkinsonforbundet.se

Anna Wedin
E-post: anna.wedin@parkinsonforbundet.se