Föreningsnytt, I fokus / 2023-11-02

Nätverket Yngre Parkinson

Inge Nordqvist, Lena Schalin

Yngre Parkinson är ett nätverk för personer med Parkinson, och som är 67 år eller yngre. Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.