Föreningsnytt, Lokala föreningar / 2022-10-03

Välkommen till Parkinson Lund!

Hjärtligt välkomna till vår lokalförening för personer med Parkinson och atypiska Parkinsonsjukdomar, närstående och andra intresserade för information och trevlig gemenskap.

Så inleder lokalföreningen Lund sitt vårprogram 2022. Parkinson Lund bildades år 2002 i samarbete med Neuroförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningens målsättning är att delge sina medlemmar information och utbildning samt sociala aktiviteter, som är viktiga arbetsredskap för att Parkinsondrabbade och närstående skall kunna ha ett aktivt och innehållsrikt liv.

Medlemmar och medlemsmöten

Medlemsantalet i lokalföreningen Parkinson Lund var vid mätningen den september i år 218 personer, av dessa hade 121 Parkinsons sjukdom. Övriga medlemmar bestod av anhöriga eller personer som helt allmänt vill stödja föreningen. Medlemsmötena är medlemmarnas mötesplats och hålls ungefär en gång per månad från september t o m maj-juni. Styrelsen planerar aktiviteter av skiftande slag och det finns då möjlighet att medlemmarna kan finna något som passar just för dem. I år har man en aktivitet för varje månad, oftast behöver man anmäla att man avser komma. Förutom en beskrivning av aktiviteten finns också information om vem man ska anmäla sig till, tidpunkt, kostnad, tillgänglighet etc.

På de medlemsmöten som är på Annegården serveras alltid kaffe och kaka. Det finns vissa aktiviteter som återkommer varje vecka. På Annegården finns två projekt med en timmes träning per vecka, projekt Mera Liv och Tryggare Vardag.

Jag ställde några frågor till Parkinson Lunds ordförande Mats Lindstrand:

Vad har lokalföreningen gjort för att lyckas med konststycket att gå från nästan ingen styrelse till en styrelse med flera ledamöter och med ett gediget program?
Vi har hittat en bra balans mellan styrelseledamöternas olika kompetenser och vi trivs att arbeta och driva föreningen tillsammans.

I dessa dagar när det är svårt att rekrytera medlemmar till styrelser, hur bär ni er åt?
Vi har samtalsgrupper 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten och då är vi uppmärksamma på om någon medlem känns intressant och kommer medlemmen på mer än en träff så har vi en potentiell styrelsemedlem. Ett bra sätt som fungerar för oss.

Hur tar ni hand om nya medlemmar?
Vi kontaktar dem och frågar om de vill komma på någon av våra aktiviteter eller möte.

Vad händer härnäst?
Nu har vi börjat planera för 2023.

Vår- och höstprogram

Inför våren 2022 skickade man ut ett programblad fysiskt till alla medlemmarna i lokalföreningen.

Parkinsonföreningen i Lund hade satt ihop ett trevligt häfte på 16 sidor med ett ambitiöst program under våren 2022. Programbladet innehåller dels en allmän information om föreningen och dels information om medlemsavgifter och hur man anmäler sig till olika aktiviteter och hur man betalar. Sedan kommer en information om de olika aktiviteterna, som var följande:

  • Vattengympa
  • Boxningsträning
  • Golf
  • Projekt Mera Liv
  • Projekt Tryggare Vardag
  • Samtalsgrupper för anhöriga och parkinsonsjuka
  • Modevisning med Senior Shop AB
  • Projekt Gåboll
  • En sida om vad som händer i april
  • Medlemsmöte 18 maj med besök på Stockamöllans Industrimuseum samt fika på Bialitt.
  • Medlemsmöte 16 juni med besök på Möllegården i Åkarp och Charlotte Weibulls utställning.

Höstprogrammet är lika omfattande som vårprogrammet.

MER FAKTA

Lokalföreningen Parkinson Lund har per 25.9.2022 218 medlemmar varav 121 har diagnosen Parkinsons sjukdomar och de 121 fördelar sig enligt följande efter när de är födda:

1930-1935 – 5
1935-1940 – 12
1940-1945 – 35
1945-1950 – 31
1950-1955 – 19
1955-1960 – 9
1960-1965 – 4
1965-1970 – 6
1970-1975 – 1

Äldste medlemmen är född 1932 och den yngste är född 1974. Vi ser att ca 55% av de sjuka medlemmarna är mellan 72 och 82 år gamla och att 20 medlemmar även tillhör gruppen Yngre Parkinson. Av de 121 medlemmarna saknar 8 e-postadress, dock inte personen som är född 1932. Av dessa 8 personer saknar 4 också mobiltelefon.

Styrelseledamöter i Parkinson Lund 2022 (fram t.o.m. årsmötet 2023)

Ordförande Mats Lindstrand mlindstrand49@gmail.com 070-550 75 25
Vice ordf. Göran Markholm goran@markylen.se 070-717 52 21
Kassör Curt Persson curt.g.persson@gmail.com 073-544 01 20
Förtäring Birgitta Hansson gbi.hansson@gmail.com 073-802 31 30
Sekreterare Lisa Engström engstrom3741@gmail.com 070-699 69 72
Ledamot Birgitta Gerdtsson birger41@gmail.com 072-551 60 16
Ledamot Britt-Marie Persson curt.g.persson@gmail.com 070-615 46 03

Tack för en trevlig pratstund, Mats!

Thomas Winberg