Föreningsnytt / 2022-09-01

Minnesgåva

Till minne av Lennart Vikingsson önskar familjen lämna ett bidrag på 20 000 kr till Parkinson Skåne.

För Lennart betydde det mycket att kunna fortsätta spela golf trots hans Parkinsons sjukdom. Det gav honom bra träning och ett fortsatt socialt nätverk. Trots försämring i sjukdomen kunde han med hjälp av golfbil fortsätta.

Vår önskan är att bidraget används till Parkinsongolfen. Parkinson Skåne har rätt att överföra bidraget som helhet eller delar av det till lokalförening som genomför Parkinsongolf.

Lomma 2022-09-01

För Lennart Vikingssons dödsbo
Monica Vikingsson

 

Tack för bidraget!