MultiPark, Nyheter / 2022-06-30

Referat från MultiPark Café med Parkinson Skåne

Illustration:Megg Garcia

9 juni 2022 17:00 till 19:00

Individanpassade insatser vid Parkinsons sjukdom – för att varje patient är unik!

Jag skall försöka ge mig på att skriva ett referat från MultiPark caféträff den 9 juni trots att jag inte var närvarande. Jag prioriterade en studentuppvaktning. Det är säkert lätt att förstå den prioriteringen när man levt med Parkinson i 14 år. Då tar man alla chanser att återuppleva den glädjen som finns när man tar studenten.

70 deltagare hade mött upp och fick lyssna och ställa frågor till bland annat Per Odin som höll en jättebra föreläsning om avancerad behandling och Manager PD och om fokuserat ultraljud. Innan Per Odin hade Nilla Andersson, arbetsterapeut och Alrik Schörling, doktorand, informerat om tillgänglighetsproblem i boendet för personer med PD och om hur man kan behandla PD med ens egna celler.

MultiPark är ett strategisk forskningsområde vid Lunds universitet. Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning om neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons, hela vägen från molekyl till patient. Vi bjuder vid detta tillfälle in allmänheten till att ta del av pågående forskning vid Multipark.

Under kvällen berättade MultiParks forskare om allt från experimentell forskning för att bättre förstå hur framtida stamcellstransplantationer ska fungera på bästa sätt, till verktyg för att identifiera personer med Parkinsons sjukdom som inte svarar optimalt på behandling, och olika boendeaspekter och deras relation till hälsa för personer med Parkinsons sjukdom.

Talarprogrammet var följande:

17:00 Välkommen till MultiPark
17:10 Tillgänglighetsproblem i boendet för personer med PD – på individ och samhällsnivå (Nilla Andersson, arbetsterapeut)
17:30 Behandla Parkinsons sjukdom – med dina egna celler (Alrik Schörling, doktorand)
17:50 Djupelektrodstimulering eller medicin-pump? Manage-PD! (Per Odin, överläkare & professor)

Per Odin nämnde under sitt föredadrag att nuvarande version av Manager PD är utvecklad för sjukvårdspersonal men en patient/anhörig version är under utveckling.

MANAGE-PD gör det möjligt att:

    • Identifiera patienter som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel
    • Avgöra vilka patienter med Parkinsons sjukdom som troligen har tillräcklig symtomkontroll med sin nuvarande behandling eller kan behöva justering av sin behandling (inklusive bedömning för pump- och DBS-behandling)
    • För mer information om utvecklingen och valideringen av verktyget, klicka här.
      DEN HÄR SIDAN RIKTAR SIG TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Läs mer här →

När det gäller fokuserat ultraljud så lyssna på Håkan Widner i Parkinsonpodden nr 40.

Per Odin hänvisade även till mer patientinformation om behandlingsalternativ. Finns under swemodis.se och scandmodis.org

Nästa MultiPark-café träff äger rum den 5 oktober 2022 mellan klockan 17.00-19.00.
Håll koll på www.multipark.lu.se eller på Parkinson Skånes hemsida eller i Nyhetsbrevet eller här på aps.parkinsonskane.se

Thomas Winberg