Aktuellt, Föreningsnytt / 2022-06-30

Beslut om ny webbplats för Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Styrelsen för Parkinson Skåne beslutade vid styrelsemötet 2022-06-16 om följande: Vid Skåneforums möte i Stoby i maj fanns ett tydligt önskemål från lokalföreningarna om en extern, uppdateringsbar webbplats för Parkinson Skåne och dess 9 lokalföreningar. Tidigare har Parkinson Skåne och samtliga lokalföreningar haft egna sidor men efter att en ny webbplats utvecklats på riksnivå har möjligheten att uppdatera lokalt försvunnit. All kommunikation på webbsidorna sker via en webbredaktör i Stockholm, något man inte tycker fungerar optimalt på lokal nivå.

Sedan tidigare finns domänen parkinsonskane.se innehållande ett kalendarium som används för föreningens aktiviteter och evenemang. Detta kalendarium kommer finnas kvar och underhålls och uppdateras av Khaki webbyrå. En anpassning av kalendariet kommer att ske då man vill ha filtreringsmöjligheter för att tydligare visa aktiviteterna utifrån plats/ort. Det kommer också anpassas efter förbundets nya grafiska profil och flyttas till en egen subdomän.

Webbtidningen Aktuellt Parkinson Skåne (aps.parkinsonskane.se) kommer att finnas kvar i sin nuvarande form, men även den anpassas efter den nya grafiska profilen. Blänkare/länkar kommer att finnas tydligt inlagda till både kalendariet och webbtidningen på Parkinson Skånes sida, liksom till Facebook.

De nya sidorna:
På webbhotellet One.com finns möjlighet att installera en katalog-variant (t ex parkinsonskane.se/lund) så att man kan installera WordPress Multisite. Multisite innebär att de olika lokalförbunden använder samma WP-installation men som ändå har sin ”egen” sida. Sidorna är mycket avgränsade vad gäller uppdateringsmöjligheter, vilket gör det enkelt att infoga text och bild. Layouten skapas i ett eget ”tema” där funktioner och design specialbyggs utifrån de behov som finns.

Den viktigaste funktionen blir möjligheten för varje lokalförening att lägga in information och lyfta sådant som är av intresse för medlemmarna, liksom att lägga in bilder och länka vidare.

Man önskar också på de olika lokala sidorna ha ett flöde med kommande aktiviteter från kalendariet för den egna föreningen (automatiskt flöde). Dessa är länkade till kalendariet för mer praktisk information.

Layouten kommer att bli användarvänlig och stilren, men ändå med möjlighet att skapa en personlig stil via bilder och innehåll. Innehållet delas in i fält efter innehållstyp för att skapa läsvänlighet och typsnitt m m anpassas för att passa även synsvaga. Sidorna är anpassade för mobil och läsplatta. Grafiskt följer den profilen för Parkinsonförbundet. Prisuppskattning ca 62 500 kronor för Webbutveckling, layout och produktion.

Thomas Winberg