Föreningsnytt / 2022-06-01

Yngre Parkinson – ansökan om bidrag

Yngre Parkinson skall ha en nationell konferens i Lillsved, som ligger på norra delen av Värmdö, ca 45 minuters avstånd från Stockholm, den 2–4 september.

Parkinson Skåne har avsatt 25 000 kronor i 2022 års budget till Yngre Parkinson, varav 15 000 kronor kan lämnas i bidrag till deltagarna från Parkinson Skåne som deltager på denna konferens. Beloppet är dock maximerat till 1 000 kr per person.

Ansökan skickas till Marie Sjöberg, marie@sjoberg.com, som är ny kassör i Parkinson Skåne.