Hälsa & livsstil, Medicin & forskning, Världsparkinsondagen / 2020-10-20

Parkinsondemens – Sara Hall

Personer med Parkinsons sjukdom har 2-6 gånger högre risk att drabbas av demens än normalbefolkningen.

 

Sara Hall är biträdande forskare vid klinisk minnesforskning vid Lunds Universitet och hon höll detta föredrag 180411 på Världsparkinsondagen. Texten är uppdaterad 201016.

Sara Hall är biträdande forskare vid klinisk minnesforskning vid Lunds Universitet.

Parkinsondemens utgör 3-5% av alla demensfall. Personer med Parkinsons sjukdom har 2-6 gånger högre risk att drabbas av demens än normalbefolkningen. Parkinsondemens kommer dock vanligen senare i sjukdomen. Cirka 30% av alla med Parkinsons sjukdom har även demens och cirka 20-25% har lindrig kognitiv svikt. Demens är en av de viktigaste faktorerna som påverkar livskvaliteten vid Parkinsons sjukdom.

Kriterier för Parkinsondemens är att man har en nedsättning av någon/några kognitiva funktioner och att denna nedsättning skall ha pågått i mer än sex månader. Dessutom skall man haft Parkinsons sjukdom i mer än ett år.

Vanliga symptom vid Parkinsondemens är koncentrationssvårigheter, långsam tankeförmåga, svårigheter att uppfatta synintryck, nedsatt uppmärksamhet och minnesstörningar. Även den exekutiva förmågan (exempelvis problemlösning, flexibilitet och förmåga att få saker gjorda) försämras.

Andra symptom är personlighetsförändring, depressiva symptom, synhallucinationer och REM-sömnstörning.

Åtgärder efter utredning är att

  • Sätta ut rätt läkemedel
  • Behålla och optimera L-dopa
  • Vidtaga sociala insatser

Sara nämnde att depression är vanligt vid Parkinsons sjukdom och Parkinsondemens.

 

Texten är skriven av Thomas Winberg och korrigerad av Sara Hall.