Dans, Träning / 2024-06-05

Lokalföreningen Malmö dansar Argentinsk Tango

Om det är så här vår lokalförening i Malmö dansar argentinsk tango vet jag inte men en studie 2013 visade att Parkinsonpatienter som får dansa argentinsk tango två gånger i veckan blev betydligt bättre än de som inte fått dansa vad gäller egenskaper som balans, gånghastighet och finmotorik.

Vad är då Argentinsk tango?
Tangon utvecklades av fattiga immigranter till Buenos Aires i slutet på 1800-talet. Tangon sitter djupt rotad i den argentinska kulturen. Idag står den för både dans, musik och poesi. Det finns flera olika tangostilar och i den traditionella tangon dansar man alltid i par. Det viktigaste i dansen är omfamningen. Den kan vara nära eller mer öppen men för det mesta dansar man nära varandra. Kvinnan skall reagera på mannens subtila signaler och följa med honom i hans långa svepande steg. Kommunikationen med musiken och improvisationen är viktig.

Studier om tango och effekten på Parkinsonpatienter
Många mindre studier hade visat att olika former av dans och rytmiska rörelser till musik har positiva effekter på Parkinsonpatienter. Amerikanska forskare gjorde 2013 en större kontrollerad studie, där ett sextiotal patienter delades upp i två grupper, en kontrollgrupp, och en som gavs två lektionspass med pardans – argentinsk tango.  Medan situationen för de patienter som inte fick dansa var i stort sett oförändrad under undersökningen förbättrades egenskaper som balans och rörelseförmåga efter 12 månader påtagligt hos dem som fick danslektioner. På en skala som ofta används för att gradera Parkinsons sjukdom (MDS-UPDRS-3) sjönk tangoelevernas score med 28% (12,8 poäng). Forskarna drog slutsatsen att intervention med tangolektioner utan tvivel förbättrat situationen för patienterna i undersökningen, och att långsiktig behandling med tangolektioner skulle kunna påverka utvecklingen av sjukdomen hos Parkinsonpatienter.

En studie hittade 21 artiklar som undersökte tillämpligheten och effekten av argentinsk tango hos deltagare med idiopatisk Parkinsons sjukdom. Fullständigheten i rapporteringen av interventionen var tillfredsställande. Interventionen är avsedd att påverka en mängd olika aspekter av funktionen som är relevanta för individer med idiopatisk Parkinsons sjukdom. Det anpassade tangodansprogrammet är den första och mest undersökta modaliteten av tangointervention hos deltagare med idiopatisk Parkinsons sjukdom.

Är det någon annan lokalförening som är intresserad av argentinsk tango? Kontakta gärna Eva Jönsson, ordförande i Lokalföreningen Malmö på malmo@parkinsonskane.se.

Thomas Winberg

Källor:
folkofolk.se
sciencedirect.com