Föreningsnytt / 2023-11-02

Hjärtstartare

Isak, Räddningstjänsten i Ystad

HLR = Hjärt- och lungräddning
Hjärt- och lungräddning är en första hjälpen-behandling med bröstkompressioner, ibland med inblåsningar, för att upprätthålla hjärtverksamheten och andningen hos en person med hjärtstillestånd. HLR rekommenderas till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster.

Hur gör man HLR rent praktiskt?
– Tryck bestämt på bröstet och tryck ner bröstbenet 5 – 6 cm,
– Släpp upp bröstbenet och behåll hudkontakten
– Fortsätt trycka/släppa i en takt av 100 – 120 kompressioner i minuten

Hjärt- lungräddning skall pågå tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer.

När skall man använda en hjärtstartare?
– När en person är medvetslös och inte andas. Starta hjärtstartaren
– Följ röstinstruktionerna
– Ta ut och fäst elektroderna på bröstkorgen

Hur lång tid klarar sig hjärnan utan syre?
För varje minut som går utan start av HLR minskar möjligheten att överleva. Efter 4 – 5 minuter börjar hjärnan få obotliga skador av den syrebrist som uppstår till följd av hjärtstoppet. Efter ca 15 minuter är döden nästan oundviklig.