Träning / 2023-07-31

Fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom – del 2

Fysisk träning är mycket viktigt för den som har Parkinson. Det ger bättre rörlighet och påverkar humöret positivt. Träningen kan förbättra rörlighet och smidighet i muskler och leder på kort och på lång sikt.

Särskilt konditionsträning kan vara bra för personer med Parkinsons sjukdom. Enligt Akademiska sjukhuset kan konditionsträning på måttlig och/eller hög intensitet i 20-30 minuter, 3 gånger i veckan under 12 veckor förbättra konditionen. Det är viktigt att intensiteten ökas successivt inom passet och under hela träningsperioden.

En god idé är att direkt efter diagnos träffa en fysioterapeut (hette tidigare sjukgymnast) som gör upp ett individuellt träningsprogram. Med hjälp av specifik träning tillsammans med fysioterapeut en gång per vecka, kan man förbättra gångförmågan väsentligt.

Men träning är inte bara särskilda program hos fysioterapeuten! Det finns så många roliga aktiviteter att lägga in i sin vardag, aktiviteter som är bra för både kropp och själ.

Några exempel:

Stavgång
Ett fantastiskt sätt att få hela kroppen i rörelse. Den som har Parkinson kan bli stel och armarna hålls tätt intill kroppen. Det motverkar man bra med stavgång, där pendlandet med stavarna mjukar upp armar och resten av överkroppen.

Promenader
Välj gärna skogsstigar eller annan ojämn terräng, det tränar kroppen på ett bra sätt.

Vattengympa
I vatten är det lättare att röra sig, även för den som är stel i kroppen. Med vattengympa, helst i varm bassäng, får man ett bra motstånd och samtidigt avlastning, det känns mindre jobbigt än på land.

Dans
Här kan man gärna välja ett danspass i gympa, till exempel zumba. Vill man inte gå på gympa, kan man ta en svängom hemma till bra musik. Det går lika bra med bugg som schottis!

Bäst är att motionera när medicineringen har full effekt. Då känns det lättare och roligare.

”Viktigast är att välja träning som man själv tycker fungerar, och som är rolig.”

Tips på övningar för dig med Parkinson

Nyttiga rörelser → (pdf)

Videor med rörelseövningar →


Riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Målet med riktlinjer är att på ett lättillgängligt sätt sammanställa fysioterapeutiska insatser för personer med Parkinsons sjukdom och ge rekommendationer för klinisk användning.

Utvärdering och sammanställning
Riktlinjerna fokuserar på de fem nyckelområden som svenska fysioterapeuter vid en workshop identifierat som mest viktiga för personer med Parkinsons sjukdom:

  • fysisk aktivitet
  • gång
  • balans
  • fall
  • förflyttningar

Arbetet pågår med att sprida och implementera riktlinjerna samt att öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom.


Källor:

parkinsonforbundet.se

Parkinsons sjukdom | Akademiska

fysioterapeuterna.se

Av: Thomas Winberg