Föreningsnytt / 2023-01-03

Skåneforum i maj och september

Skåneforum är mötesplatsen för styrelsen i Parkinson Skåne och styrelserna i lokalföreningarna och möten äger rum i maj och i september.

Mötet i maj, heldagsmöte, äger rum torsdagen den 4 maj och mötesplatsen är i Eslöv.

Mötet i september, också heldagsmöte, äger rum på Annegården i Lund. Detta möte ägnas helt åt ekonomi och fokus läggs på verksamheten 2024 och budget 2024.