Föreningsnytt / 2022-10-04

Höstens Skåneforum

Skåneforum 15 september på Annegården i Lund

8 lokalföreningar var representerade liksom styrelsen för arrangerande Lund och styrelsen för Parkinson Skåne där totalt 19 personer träffades en solig dag i mitten av september. Ordförande Monica Vikingsson hälsade alla varmt välkomna.

Lundaföreningens ordförande Mats Lindstrand presenterade deras verksamhet. Styrelsen som är ovanligt stor består av 7 personer. Föreningen har mycket god uppslutning på sin julfest vilket är trevligt, men önskar fler deltagare på andra aktiviteter. Föreningen lägger mycket energi och resurser på ett eget programhäfte som postas till alla medlemmar i Lundaföreningen inför varje termin. Man hoppas att programhäftet har en lång livslängd. Kanske något för andra lokalföreningar att få inspiration av?

Nya kassören Marie gick därefter igenom föreningens ekonomi genom att jämföra budget mot tidigare resultat och fokusera på de poster med större skillnader/avvikelse. Föreningen har för innevarande år budgeterat med större andel bidrag jämfört med tidigare år. Med dessa bidrag i ryggen kan vi göra mer för våra medlemmar och ta mindre betalt, så det är en otroligt viktig intäktskälla.

Samtidigt gjordes en genomgång inför den gemensamma ansökan till Region Skåne för aktivitetsbidrag primärt, men även grund- och medlemsbidrag. Varje lokalförening gör sin egen ansökan som mejlas till Marie senast 27/9. Därefter sammanställs allt till en gemensam ansökan. I år ska den vara Region Skåne tillhanda senast 1 oktober dvs en månad tidigare jämfört med föregående år.

Mötet var även positivt till utveckling av egen hemsida på ny plattform för Skåne där varje lokal förening har egen undersida som man relativt enkelt ska kunna redigera på egen hand. Detta var ett önskemål som kom fram på vårens Skåneforum i Hässleholm. Samtidigt enades mötet om att investeringen ska fördelas under 3 års tid och gav Khaki mandat att utföra jobbet snarast.

Diskussion även hur hanteringen av nyhetsbrev och tidningar ska ske till de som ej har tillgång till mailadress/dator. Förslag var att dels fråga om man vill ha eller inte önskar erhålla dessa skrifter, fråga/erbjuda tilläggsbetalning 100 kr för att erhålla samma info som övriga får via e-post. Kerstin Phillps har god kontroll över våra medlemmar inkl andelen med epost etc.

Internatets omfattning och vara eller inte diskuterades med önskemål om genomförande vartannat år att varvas med en enklare föreläsning ”mellanåret”.

Förslag på gemensam aktivitet var att bjuda in en logoped som genomför ett pass/aktivitet för alla intresserade.

Medlemsrekrytering togs också upp och olika sätt/varianter nämndes i detta sammanhang såsom att synas offentligt t ex under långlördag och då dela ut informationsblad.

Vidare nämnde Monica att informatörsutbildning kommer hållas längre fram. Punkten om Kommunikationsplan fick utgå då ansvarige Sven Palm lämnat återbud pga sjukdom. Monica nämnde även att det på central nivå diskuteras om en anhörigdag till nästa år. Tanken är att genom att avsätta pengar till Yngre Parkinson också bidraga till medlemsrekrytering.

Vi fick även tips på en ny bok ”Mat kan ätas utan bestick”. Frågan om och hur gemensam e-post ska kunna användas på bästa sätt togs upp. Monica bad de med synpunkter att maila henne om nya förslag. Monica nämnde även att hon kan tänka sig att vara kvar ett år till som ordförande; däremot behövs en ny vice ordförande. Även kassörens arbete kan delas upp i två delar; dels ekonomi, dels allt som har med bidrag att göra. Är du intresserad av detta eller känner någon som skulle kunna passa för uppdragen, återkom till Monica.

Nästa Skåneforum bokades preliminärt till 4 maj i Eslöv. Bertil Palm är sammankallande via Zoom för planering av programmet.

Monica avslutade dagens genom att tacka alla för stort engagemang samt Lundaföreningen för ett välordnat möte.

Monica Vikingsson/Marie Sjöberg