Nyheter / 2022-08-29

Så ser statistiken ut för APS och nyhetsbrevet

Hur ser utvecklingen ut för APS – Aktuellt Parkinson Skåne?

  • Under 2020 var antalet besökare 485 och antalet sidvisningar 1 789.
  • Under 2021 var antalet besökare 7 479 och antalet sidvisningar 17 584.
  • Under 2022 (t o m juli) var antalet besökare 9 487 och antalet sidvisningar 15 986.
  • Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer antalet besökare under 2022 att uppgå till 14 230 och antalet sidvisningar till 27 400.

En glädjande och inspirerande utveckling!!

Nedan följer de 10 mest lästa artiklarna i APS hittills under 2022 med en kommentar av vad vi kan utläsa av detta:

   1. Artisten Suzzie Tappers liv med Parkinsons sjukdom 1 828
   2. Inspelningen av Världsparkinsondagen 2022 757
   3. Om Pramipexol – innehåll, biverkningar, utbytbarhet 440
   4. Parkinson i vardagen 298
   5. MultiPark café med Parkinson Skåne 254
   6. Parkinsons sjukdom ur ett anhörigperspektiv 133
   7. Konferens i höst på Valhall Park Hotell utanför Ängelholm 123
   8. Ensamhet efter traumatisk olycka 92
   9. Intervju med Kajsa Brolin, föreläsare Världsparkinsondagen 89
   10. Muhammad Ali – den största personlighet….. 61

Det är intressant att notera att det är många utanför medlemskapet i Parkinson Skåne som har hittat till APS och det är till största delen Suzzie Tapper som har varit draghjälp. Intresset ligger på sjukdomen men även på personliga upplevelser av sjukdomen. Vi skall fokusera mer på denna inriktning.

Nyhetsbrevet

Öppningsfrekvensen på Nyhetsbrev beror på flera faktorer: storleken på kontaktlistan, hur ofta Nyhetsbrevet skickas, inom vilket område Nyhetsbrevet tillhör med mera. I genomsnitt är en bra öppningsfrekvens på Nyhetsbrev mellan 20 och 25%.

Parkinson Skåne har en öppningsfrekvens på i genomsnitt 58% på våra Nyhetsbrev. Det är ett fantastiskt resultat och tack till alla er som öppnar Nyhetsbreven. En smolk i glädjebägaren är att de medlemmar som inte har e-postadress inte kontinuerligt får Nyhetsbrevet och det är av kostnadsskäl. Vi sökte bidrag från Socialstyrelsen för att kostnadsmässigt hantera det men fick avslag.
Det finns kanske ett antal medlemmar som har e-postadress men som inte uppgivit den. Om vi hjälps åt på så sett att om du uppger din e-postadress så kan det kostnadsmässigt skapa utrymme att mer kontinuerligt skicka Nyhetsbrevet även till de som inte har någon e-postadress.

De sex mest klickade artiklarna under juni och juli är följande:

  1. Parkinson i vardagen – del 1 128
  2. MultiPark café med Parkinson Skåne 79
  3. Referat från Skåneforums möte 75
  4. Parkinson i vardagen – del 2 72
  5. Beslut om ny webbplats för Parkinson Skåne och dess lokalföreningar 67
  6. Konferens i oktober på Valhall Park Hotell utanför Ängelholm 54

Skåneforum i september, konferens i oktober och ny webb-plats under september – december kommer att följas i Nyhetsbrevet under hösten.

Sammanfattning

Det är glädjande att notera att utvecklingen av antalet besökare på APS, om utvecklingen fortsätter som hittills, kommer att uppgå till ca 100% under 2022. Det är också glädjande att notera att hela 58% öppnar Nyhetsbrevet.

Inget är så bra utan att det kan bli bättre – en bra utmaning.

Thomas Winberg