Världsparkinsondagen / 2022-04-01

Världsparkinsondagen den 11 april 2022

Välkommen till Världparkinsondagen på Scandic Hotel i Lund!

”MultiPark – från gener och celler till livskvalitet” handlar om:

    • vad som påverkar arbetsförmågan när man drabbas av Parkinsons sjukdom
    • vad krävs för att upprätthålla en livstillfredsställelse trots sjukdomen
    • vilka behandlingsmetoder vi kan förvänta oss i framtiden
    • vad som orsakar Parkinsons sjukdom hos vissa personer men inte hos andra.

Datum: 11 april 2022
Tid: 13.00-17.00
Plats: Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund

 

Program

Lisa Kirsebom och Monica Vikingsson

13.00–13.15

Introduktion moderator Lisa Kirsebom
Presentation av Parkinson Skåne ordförande Monica Vikingsson

13.15–13.45

Jonathan Timpka

Ångest och nedstämdhet vid Parkinsons sjukdom Jonathan Timpka, läkare och doktor i neurologi
Under forskarutbildningen undersökte Jonathan bland annat vad som påverkar arbetsförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom, men också hur väl en persons egna upplevelser av rörelseförmågan stämmer överens med sjukvårdspersonalens bedömning. Denna föreläsning handlar istället om ångest- och nedstämdhetsbesvär vid Parkinsons sjukdom: i vilket skede av sjukdomen kan de förekomma och vad gör man åt dem?

13.45–14.15

Lina Rosengren

Livstillfredsställelse för Parkinsonsjuka Lina Rosengren, läkare och doktor i rehabiliteringsmedicin
Lina forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Hon har tagit fram ett betygsverktyg för att bedöma vad livstillfredsställelse är och vilka faktorer som påverkar. Dessa följdes av djupintervjuer och en metod för att analysera vikten av acceptans och anpassning för livstillfredsställelse.

14.30–15.15

Malin Parmar

Stamcellsforskning Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap
Malin är en etablerad forskare som leder sin forskargrupp inom stamcellsbiologi vid MultiPark. Förra året beviljades hon ett prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet med 50 miljoner kronor över en 10-årsperiod. Hennes forskning går bland annat ut på att undersöka olika vägar till att ersätta de nervceller som går förlorade vid
Parkinsons sjukdom.


15.15–15.45

Fika


15.45–16.15

Kajsa Brolin

Biobank Kajsa Brolin, doktorand i translationell neurogenetik
Vid MultiParks forskargrupp i translationell neurogenetik på BMC i Lund studerar Kajsa orsakerna till att vissa personer får Parkinsons sjukdom medan andra inte får det. Kajsa fokuserar framförallt på hur vissa gener är kopplade till sjukdomen. Hon studerar även om vissa miljöfaktorer kan utlösa sjukdomen.


16.1516.45

Diskussion och frågor till föreläsarna.


16.45

Avslutning
Lisa Kirsebom och Monica Vikingsson

 

Välkomna!

 

Anmälan senast 8.4.2022 till christina.persson@sv.se
Obs! Glöm ej att anmäla dig med namn och telefonnummer och om du vill ha specialkost. Plats för 300 personer.