Föreningsnytt / 2021-12-13

Vi satsar på Yngre Parkinson – var med och bidra!

Styrelsen i Parkinson Skåne har beslutat att under 2022 satsa 25000 kronor på Yngre Parkinson.

Parkinson Skåne har beviljats ett bidrag på 18000 kronor av Benny Nielsen efter Bennys genomförande av konsertkvällen på Lomma Dansrotunda den 20 november.

Vi saknar således 7000 kronor och här går vi ut till våra medlemmar med ett önskemål om att medlemmarna satsar dessa 7000 kronor genom en crowdfunding (se nedan).

Det bildas en ledningsgrupp för Yngre Parkinson med 5 personer.

En styrelseledamot i Parkinson Skåne som tillhör gruppen Yngre Parkinson ingår och resterande fyra kommer från fyra olika lokalföreningar. Ledningsgruppen får tillgång till dessa, förhoppningsvis, 25000 kronorna.

Yngre Parkinson består av medlemmar under 65 år och gruppen är idag 214 medlemmar av totalt 1137, dvs ca 19% (gränsen skall höjas till 67 år). Av dessa 214 medlemmar har 175 en angiven e-postadress (82%) medan 39 inte har en angiven e-postadress (18%).

Fast programpunkt

En gång om våren och en gång om hösten har man caféträffar med forskare från MultiPark. Träffarna äger rum i Lund. Forskarna kommer nära en diagnosticerad yngre person vilket kan ge input till forskningen och den diagnosticerade kan få svar på en del av sina frågor.

Fria programpunkter

Ledningsgruppen kan t ex arrangera biobesök, teaterbesök, konserter, arrangera fotbollsbesök eller arrangera annat eller något tillsammans med MultiPark m m.

Ledningsgruppen har 15000 kronor att spendera till dessa ändamål. Allt behöver inte subventioneras utan man kan bekosta en del själv. En årssammanställning skall upprättas och redovisas till Parkinson Skåne. Artiklar om verksamheten skall också presenteras i Parkinson Skånes webbtidning och i Nyhetsbrevet.

Det tidigare upplägget att de Yngre Parkinson som deltog på en nationell kongress kunde erhålla ett bidrag på max 1000 kronor per person återupptages och begränsas till totalt 10000 kronor.

Tycker du att det låter så intressant att du kan tänka dig att ingå i ledningsgruppen eller varför inte i Parkinson Skånes styrelse så hör av dig till Monica Vikingsson, monica@parkinsonskane.se eller till mig, Thomas Winberg, thomas@parkinsonskane.se

 

Crowdfunding, eller massfinansiering, är en modern metod som används för att främst finansiera projekt.

Crowdfunding

Parkinson Skåne har ett behov av att finansiera 7000 kronor för att tillgodose Yngre Parkinsons totala behov på 25000 kronor.

Så kan vi nå målet

Parkinson Skåne har ett önskemål att vi medlemmar sätter in ett valfritt belopp på vårt bankgiro 250-8794 eller swishar till 123 629 67 27. Om vi tillsammans bidrar med lite var kan vi nå målet på 7000 kr.

Crowdfunding-belopp upp till 7000 kronor erhåller Yngre Parkinson. Överstiger crowdfunding-beloppet 7000 kronor används det överskjutande beloppet till andra projekt.