Nyheter / 2021-06-24

Bidra till forskningen i Bostadsförsöket!

För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver våra bostäder vara anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för personer med olika funktionsnedsättningar. Men hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder? Det vill forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt. Och alla kan vara med och bidra!

Med hjälp av tumstock och en särskild mobilapp kan vem som helst hjälpa forskarna att mäta hur tillgängliga bostäderna runt om i Sverige är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Finns det trappsteg i entrén? Dessa och många fler frågor behöver forskarna er hjälp med att undersöka. Alla, oavsett ålder, kan delta i massexperimentet.

Bostadsförsöket genomförs under september och oktober 2021 men ni kan anmäla ert intresse redan nu.

Tips! På Bostadsförsöket 2021 på Facebook finns en grupp som man kan ansöka om medlemskap i. Där finns bl a en chattfunktion för de som behöver råd och stöd i datainsamlingen.

Läs mer på bostadsförsöket.se →