Aktiviteter, Träning / 2021-02-02

Projektet Re:action hälsar fler medlemmar välkomna!

Projektet Re:action

Projektet Re:action, som är flerårigt, bedriver aktiviteter som utvecklar deltagarens fysiska förmåga, samarbete, samverkan och social förmåga samt aktiviteter som är vänskapsfrämjande. Verktyget som används för att uppnå målet är golfaktiviteter. Projektet kallas Re:action eller ”golfprojektet”.

Bakgrund

Paragolfen i Sverige har idag stort fokus på utvecklande golfverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar och dessa har nått stora framgångar efter flera mycket lyckade projekt. Samtidigt har en ny golfverksamhet med inriktning på personer som drabbats av Parkinson och/eller stroke växt fram.

Projektet Re:actionSyfte

Projektets målsättning är att öka deltagarens fysiska förmåga, livskvalitet och välmående samtidigt som vi vill minska utanförskap och social isolering i målgruppen.

Monica Vikingsson är, för Parkinson Skånes räkning, samordnare i projektet. Jacob Nilsson, paragolfansvarig på Oxie GK, är Parkinson Skåne behjälplig med att söka medel för projektet. Anders Olsson från Hylliekrokens golfakademi, bland andra, ansvarar för golfen.

Parkinson Skåne beviljades av Radiohjälpen 30 000 kr till projektet under 2020 och under 2020 deltog 32 personer. Aktiviteterna ägde rum på Oxie GK, Hylliekrokens Golfcenter och Allerums GK. Förutom golf har det varit aktiviteter som yoga och bowling.

Vad händer under 2021 och 2022?

Projektet fortsätter under 2021 och 2022 och fler deltagare hälsas hjärtligt välkomna. Under 2021 kommer projektet att satsa på aktiviteter som ökar fysisk förmåga och gemenskapsaktiviteter för att skapa dynamik för överlevnad av projektet. Projektet har möjlighet att rekrytera fler deltagare genom Parkinson Skåne och lokalföreningarna genom en samordnare i lokalföreningen. Golfprojektet omfattar under 2021 ca 80 lektionstimmar totalt per deltagare. Vi träffas på Hylliekrokens Golfklubb på måndagar klockan 10.00.

Under dessa 80 timmar utvecklar vi vår:

  • balansförmåga
  • öga-handkoordination
  • förmåga att koordinera rörelser med båda kroppshalvorna samtidigt, vilket stimulerar hjärnhalvorna att samarbeta, så kallade cross-over-övningar
  • sätt att samarbeta, samverka och förbättra vår sociala förmåga
  • vänskapsfrämjande aktiviteter

 


Kontaktpersoner

Monica Vikingsson, projektets samordnare monica@parkinsonskane.se
Jacob Nilsson, Paragolf ansvarig, Oxie GK jacob.nilsson@jjd.se
Anders Olsson, VD Hylliekroken Golf Academy AB anders@hylliekrokensgolf.se
Tommy Frank, Lokalföreningen Helsingborg. tfcon@telia.com

Anmälan

Är du intresserad av projektets inriktning och att lära dig en del om golfspel så tveka inte utan anmäl dig så fort som möjligt så att du inte missar något 🙂
Anmälan om deltagande i projektet sker tills vidare till monica@parkinsonskane.se


 

Av Thomas Winberg thomas@parkinsonskane.se