HemI fokus

Inspelningen av Världsparkinsondagen ägde rum den 11 april på Scandic Hotel i Lund. Från vänster: Kajsa Brolin, Jonathan Timpka, Malin Parmar och  Lisa Kirsebom. För att

Välkommen till Världparkinsondagen på Scandic Hotel i Lund! "MultiPark – från gener och celler till livskvalitet" handlar om: vad som påverkar arbetsförmågan när man

Jonathan Timpka presenterade sin avhandling den 19 november 2021. Under forskarutbildningen undersökte Jonathan Timpka vad som påverkar arbetsförmågan hos patienter som fått diagnosen Parkinsons sjukdom.

Lina Rosengren forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Den 17 december förra året la hon fram sin avhandling