Hälsa, Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2023-11-30

Medelhavsmat kan öka möjligheten att inte drabbas av Parkinsons sjukdom

Människor som äter hälsosamt kan vara mindre benägna att utveckla symtom som kan föregå Parkinsons sjukdom, har en studie kommit fram till i augusti 2020.

Forskare fann att personer som höll sig till en medelhavskost var ungefär en tredjedel mindre benägna att utveckla minst tre ”prodromala” symtom (symtom som förebådar viss sjukdom) som tyder på Parkinsons sjukdom, jämfört med de som höll sig till kött och potatis. Prodromal hänvisar till vissa symtom som kan uppstå flera år före de mer uppenbara rörelseproblemen som kännetecknar Parkinsons. De inkluderar förstoppning, depression, kroppssmärtor, nedsatt luktsinne, dåsighet under dagen, svårigheter att se färger och en tendens att ”agera ut” drömmar.
Och om kosten påverkar risken kommer det att vara viktigt att ta reda på varför.

Vad menas med medelhavsmat?
Medelhavsmat handlar om att äta lite av allt och grunden är mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter, kolhydrater från gryner och pasta, ljus kött som fisk och fågel samt nyttiga fetter från fisk och olivolja. Medelhavsmaten är inte fettsnål utan det är kvaliteten på fettet som är viktig. Nyttig Omega-3 och fetter från olivolja, nötter och mandlar ingår i medelhavsmaten. Maten skall ses som hälsosam och näringsrik kost som gynnar hela kroppen, både kortsiktigt och långsiktigt.

Lika viktigt som maten och råvarorna är själva måltiden – att umgås och njuta av god mat tillsammans. Måltiden skall ta tid.

Vad säger forskningen om Medelhavsmat?
Forskarna är eniga om att den hälsosamma och balanserade kosten tycks leda till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, vissa cancerformer och demenssjukdomar.

Ät färgstarka grönsaker
Råvarorna i basen på medelhavspyramiden har lågt energiinnehåll men innehåller en massa andra näringsämnen som är nödvändiga, som vitaminer, fibrer och antioxidanter. Ät färgstarka grönsaker.

Vad karaktäriserar medelhavsmat?

  • Grönsaker, frukt och bär
  • Fisk och skaldjur
  • Baljväxter (ärtor, bönor, linser)
  • Nötter, mandlar
  • Vinäger och olivolja
  • Kolhydrater i form av fullkornsgryn, pasta och ris
  • Ljust kött, till exempel kyckling

Studien, som publicerades online den 19 augusti i Neurology, är inte den första som kopplar kost till Parkinsons. Flera har funnit ett samband mellan kostmönster – eller vissa livsmedel eller näringsämnen – och risken att utveckla fullt utvecklad Parkinsons sjukdom. Genom att fokusera på prodromala symtom är en förhoppning att kunna diagnostisera sjukdomen tidigare i förloppet. Parkinsons sjukdom drabbar nästan en miljon människor bara i USA, enligt Parkinson’s Foundation.

Ansamling av proteiner i hjärnan
Det handlar om en onormal ansamling av ett protein som kallas alfa-synuklein i hjärnan. Med tiden förlorar hjärnan celler som producerar dopamin, en kemikalie som hjälper till att reglera rörelse och känslomässiga reaktioner. De mest synliga symtomen på Parkinson är rörelserelaterade – skakningar, stela lemmar och koordinationsproblem – men effekterna är omfattande och inkluderar depression, irritabilitet och problem med minne och tankeförmåga. Men flera år innan de ”klassiska” symtomen på Parkinsons sätter in kan människor utveckla prodromala tecken.

Det är oklart vad som sätter igång hela processen. Men experter tror att sjukdomen uppstår på grund av en blandning av genetisk sårbarhet och icke-genetiska faktorer, enligt Parkinson’s Foundation. Högre ålder är en riskfaktor, och studier har pekat på vissa miljöfaktorer – inklusive exponering för bekämpningsmedel eller tungmetaller i arbetet. Forskarna menar att det finns skäl att misstänka att kosten är inblandad. I teorin kan en hälsosam kost vara skyddande genom att minska inflammation i hela kroppen. Tidiga bevis tyder på att alfa-synuklein faktiskt först kan ”felveckas” och ackumuleras i tarmen. Det är möjligt att kosten kan påverka den processen.

Två långvariga jämförande studier
För denna studie analyserade Harvard-teamet data från två långvariga studier av tusentals amerikanska sjukvårdspersonal. Forskarna använde deltagarnas svar på frågeformulär för att beräkna kostpoäng för var och en. En grupp mätte deras följsamhet till en medelhavskost – rik på frukt, grönsaker, baljväxter, fisk, fullkorn och omättade fetter från källor som olivolja. Sammantaget var personer som fick poäng i de bästa 20 % mindre benägna att utveckla flera prodromala symtom under 20 år, jämfört med personer i de lägsta 20 %.

Resultaten var liknande när forskarna använde en annan dietpoäng, kallad Alternate Healthy Eating Index. Återigen åt de som fick höga poäng mycket frukt, grönsaker och fullkorn, men tog lätt på rött kött, socker och mättat fett.

Forskarna säger att mer forskning behövs för att förstå varför kosten är kopplad till prodromala funktioner.

 

Källor:

Referat och sammandrag av artikel skriven av Amy Norton utifrån studie, publicerad i Neurology.

Studie från Harvard: Mediterranean diet may lower Parkinson’s disease risk

Thomas Winberg