Hälsa & livsstil, I fokus, Medicin & forskning / 2023-08-01

Forskningens dag 2023: Människan i rörelse – om fysisk aktivitet och hälsa

Att leva en fysiskt aktiv livsstil kan förknippas med en rad olika hälsofördelar och påverkar vår hälsa i en positiv riktning. Vad händer egentligen i vår kropp när vi rör på oss? Kan träning användas som behandling vid ohälsa? Och kan det någonsin bli för mycket träning?

VAD ÄR FORSKNINGENS DAG?

Ett populärvetenskapligt arrangemang där allmänheten bjuds in att höra forskare presentera aktuell forskning inom olika teman med föreläsningar, filmer, samtal och prova-på-aktiviteter. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse.

Forskningens dag 2023 hjälper oss navigera bland myter, sanningar och lögner om fysisk aktivitet och hälsa.

Vetenskapliga arrangörer är Eva Ekvall Hansson, Martina Svensson och Ola Hansson. Moderator är Ann-Marie Rauer.

Datum och tid

Malmö 7 november, kl. 17.00 – 20.00,
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5.

Lund 8 november, kl. 14.30 – 18.00,
Sjukhusaulan, Entrégatan 7.

Läs mer om program och deltagare →