Hälsa & livsstil / 2022-10-04

Vem kan få merkostnadsersättning?

Merkostnadsersättning för vuxna med funktionsnedsättning

Du kan få merkostnadsersättning om du:

  • har en funktionsnedsättning som kan antas vara i minst ett år
  • har merkostnader på minst 12 075 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning
  • har fyllt 18 år och inte har någon underhållsskyldig förälder
  • är försäkrad i Sverige (undantag finns)
Vad räknas som merkostnader?

Merkostnader är kostnader utöver de som är vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Merkostnader kan vara engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel förbrukningsmaterial. Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader på grund av din funktionsnedsättning.

Merkostnader är indelade i 7 kategorier enligt lagstiftningen:
  • Hälsa, vård och kost – till exempel kostnader för mediciner, patientavgifter och specialkost.
  • Slitage och rengöring – till exempel slitage av kläder, extra tvätt och rengöring.
  • Resor – till exempel resor med egen bil om du inte kan åka kollektivt, eller sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller regionen.
  • Hjälpmedel – till exempel vid inköp, hyra eller försäkring.
  • Hjälp i den dagliga livsföringen – till exempel kostnader för god man, hemtjänst eller andra insatser som beviljas av kommunen.
  • Boende – Vid till exempel byte av bostad kan kostnader uppkomma för ett extra rum eller större bostadsyta, som behövs för vårdutrustning eller hjälpmedel.
  • Övriga ändamål.
Kostnader som staten, kommunen eller regionen betalar

Sådant som staten, kommunen eller regionen betalar (kallas Annat samhällsstöd), räknas inte som en merkostnad och därför får du inte ersättning för det. För sjukresor kan du bara få kostnaden upp till högkostnadsskyddet godkänd som merkostnad.

Kostnader för hjälpmedel kan inte godtas som merkostnader, om det finns likvärdigt hjälpmedel att låna gratis från kommunen eller regionen. Kontakta därför kommunen eller regionen innan du köper hjälpmedel. Försäkringskassan bedömer din merkostnad.

Hur mycket kan jag få i bidrag/ersättning?

Du kan få mellan 1 208 och 2 818 kronor per månad beroende på hur stora merkostnader du har. Merkostnaderna måste vara högre än 12 075 kr per år. Beloppen gäller för 2022. Bidraget/ersättningen är skattefri.

Hur ansöker jag?
  1. Ansök på Mina sidor.
   Ansök om merkostnadsersättning på Mina sidor som du hittar på Försäkringskassans hemsida. Där kan du beskriva dina merkostnader. Läs om hur du kan räkna ut dina merkostnader under rubriken Räkna ut din merkostnad
  2. Skicka in läkarutlåtande
   När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning. Du som ansöker via Försäkringskassans e-tjänst kan skicka in läkarintyget och andra bilagor digitalt via Mina sidor så snart Försäkringskassan har tagit emot din ansökan. Du kan se ditt ärende på Mina sidor inom ett dygn efter att du ansökt och klickar då på Lägg till bilagor till din ansökan.
   Om du inte ansöker via e-tjänsten skickar du läkarintyget och andra bilagor till:
   Försäkringskassans inläsningscentral
   839 88 Östersund
  3. Försäkringskassan kontaktar dig
   När Försäkringskassan har börjat handlägga ditt ärende, bokar de en tid med dig och går igenom dina kostnader tillsammans.
   Förbered dig inför samtalet så att du kan beskriva vilka kostnader du har på grund av din funktionsnedsättning, orsaken till kostnaderna och hur du har beräknat dem om det inte redan framgår av din ansökan.
  4. Försäkringskassans beslut
   Försäkringskassan bedömer vilka av dina kostnader som är skäliga och kan godkännas. Sedan räknar de ihop de godkända merkostnaderna för att se om du kan få mer-kostnadsersättning. Om dina merkostnader är minst 12 075 kronor per år får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare.
   Handläggningstiden kan variera beroende på bland annat hur komplicerat ditt ärende är eller om Försäkringskassan behöver be dig komplettera din ansökan. Så Försäkringskassan kan inte säga exakt men i normalfallet kan du räkna med att få beslut inom 6 månader. Du går inte miste om några pengar medan Försäkringskassan handlägger din ansökan. Har du rätt till ersättning får du pengarna i efterskott då Försäkringskassan fattat beslut.
  5. Utbetalning
   Merkostnadsersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.
   När syns utbetalningen på Mina sidor?
   Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.
  6. Meddela Försäkringskassan om något förändras
   Meddela om dina merkostnader ändras. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den.

Källa: Försäkringskassan
Godkänd att läggas ut på Aktuellt Parkinson Skåne och i Nyhetsbrevet av Kent Lindholtz, samordnare försäkringskommunikation på kommunikationsavdelningen.

Thomas Winberg