Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2024-04-03

Spelberoende – en vanlig biverkan vid behandling med dopaminagonister

Lokalföreningen i Malmö hade arrangerat en aktivitet med spelberoende som huvudämne. Kopplingen mellan spelberoende och dopaminagonister är välbelagd och antyder att hjärnans dopaminsystem kan spela en central roll vid utveckling av spelberoende.

Hur definieras spelberoende?
Man lägger mycket tid, pengar och energi på spel, får ekonomiska konsekvenser av spelandet och mindre tid för familj, arbete, studier och vänner.

Svårartade spelproblem har utlösts av behandling med agonisterna Pramipexol och Ropinirol för Parkinsons sjukdom. Man ser framför allt den parkinsonsjukes svårigheter att ändra beteende trots uppenbara negativa konsekvenser.

Nyligen visade en svensk studie att Pramipexol och Ropinirol och andra dopaminagonister är kopplade till en förhöjd risk för spelberoende. Mellan 10 – 20% av de som behandlas med dopaminagonister drabbas av spelberoende eller andra beroendeframkallande beteende.

Det finns all anledning att neurologen informerar om risken att drabbas av denna typ av biverkningar.

Hjälp mot spelberoende
Förutom att prata med sin läkare vid misstanke om ett spelberoende så finns hjälp att få från Spelberoendes Riksförbund. De erbjuder bl a självhjälpsmöten och självtester.

 

Statistik om spelande och spelberoende

 • Ungefär 340 000 svenskar har ett spelberoende
 • Statistiskt sett har ca 40 medlemmar i Parkinson Skåne ett spelberoende och med tanke på den förhöjda risken med agonister rör det sig kanske om 50 medlemmar. För lokalföreningen Malmö rör det sig statistiskt om 7-8 medlemmar.
 • 56% av befolkningen mellan 16-84 år har spelat det senaste året.
 • 12% av befolkningen mellan 16-84 år spelar varje vecka.
 • Spelet fördelas till 48% på lotterier/nummerspel, 14% på hästspel, 13% på bingo, 12% på sportspel (stryktips, oddset), 3% på spelautomater/kasinospel och 2% på pokerspel.
 • Onlinespelet har ökat från 31% 2015 till drygt 50% 2022.
 • Omsättningen på den svenska spelmarknaden var 27,1 miljarder kronor under 2023 efter utdelade vinster. 2015 var omsättningen 15,0 miljarder kronor.
 • 50% av omsättningen kommer från 4% av spelarna.
 • Det finns i Sverige 102 bolag med godkänd spellicens.
 • För spelautomater och kasinospel kommer 75% av de satsade pengarna från personer med spelproblem.
 • 5 800 kronor är förlusten för de 56% som spelat det senaste året (I Australien är motsvarande belopp 9 000 kronor).
 • 19% av de med spelproblem har någon gång sökt hjälp för sitt spelberoende.

 

Källor
Läkartidningen
Folkhälsomyndigheten
Artikel om spelberoende i APS maj 2022

 

Av Thomas Winberg