Hälsa & livsstil / 2022-10-04

Referat från Parkinsonpodden med Håkan Widner

Nr 48 – 2022-08-29

Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund svarar på frågor som lyssnarna ställt. Anders Stålhammar är programledare.

Håkan Widner börjar med att säga att informationsbehovet är omättligt och kunskap om sjukdomen genom information är en viktig del av behandlingen. Man kan hantera sjukdomen genom kunskap och känna att kunskapen ger en balans i livet. Det är en angelägen uppgift att sprida kunskap om sjukdomen och både tids- och resurseffektivt genom t ex Parkinsonpodden.

Vad kan jag vänta mig av framtiden när jag precis blivit diagnosticerad med Parkinsons sjukdom?
Olika beroende på vilken livssituation man befinner sig i men allt blir till att börja med snurrigt. Denna period behövs men samtidigt behöver man ett realistiskt perspektiv. Och här är information viktig. Är man i 50-års åldern och googlar så går man vilse eftersom det inte finns så mycket skrivit om yngre personer som får Parkinsons sjukdom. För en person som har haft Parkinsons sjukdom i flera år finns det massor av information på nätet.

Hur länge lever man med Parkinsons sjukdom?
Man lever lika länge med Parkinsons sjukdom som om man inte haft sjukdomen. Man dör således inte av sjukdomen utan med den. Det är inte problemfritt att ha sjukdomen men inte nattsvart heller. Släng inte yxan i sjön, sälj inte av alla tillgångar, gör inga drastiska livsavgörande beslut. Patienten skall tala om för läkaren vad patienten önskar och det är upp till läkaren att försöka tillgodose detta önskemål.

Vad består en modern behandling av?
Modern behandling är genom medicinering och det finns inga genvägar. Man behöver ersätta dopamin i första hand. Parkinsons sjukdom är en bristsjukdom och det är i första hand dopamin man behöver som fungerar som smörjolja i vår servomotor. Kroppen använder mycket energi, det gäller både tanke- och rörelse. Efter start av medicinering upplever man de första 2 månaderna att man känner sig sämre men det är en naturlig känsla. Innan man får diagnosen så försöker kroppen och nervcellerna i hjärnan att bilda mer dopamin. När man då får dopamin så blir det en obalans. Denna process tar ca 3-6 månader att kalibrera. Det gäller att ha tålamod för denna inställning skall hålla några år.

Ökar antalet Parkinsonsjuka?
Antalet Parkinsonsjuka ökar och det bror på att befolkningsmängden ökar men antalet per 100 000 invånare ökar inte. 2 000 – 2 500 nya fall diagnosticeras varje år.

Skall man ta 4:e och 5:e vaccinet mot Covid?
Parkinsons sjukdom är oberoende av covid och vaccin.

Är man mer mottaglig för andra neurosjukdomar om man har Parkinsons sjukdom?
Man är inte mer mottaglig. Man skall tänka på att äta B12 och Folsyra.

Har hjärnskakning eller slag mot huvudet ett samröre med Parkinsons sjukdom?
Det finns inget klarlagt om det finns något samband. Muhammed Ali hade inte Parkinsons sjukdom men väl parkinsonism som innebär avbrutna nervtrådar i Alis fall. Tillståndet orsakas av skador eller sjukdomar som påverkar dopaminsystemet i basala ganglierna. Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom.

Vad är noradrenalin och vilken uppgift har det?
Noradrenalin är en signalsubstans men även ett blodburet hormon. Det är den viktigaste neurotransmittorn i nervsystemet och räknas som ett stresshormon. Det är till exempel viktigt för vår sömn. Brist på noradrenalin kan skapa hjärntrötthet. Förenklat kan man säga att dopamin är hjärnans belöningssystem, att serotonin förmedlar känslan av tillfredsställelse och att noradrenalin är aktiverande. Brist på dessa bidrar till psykisk ohälsa. Brist kan också påverka den viktiga djupsömnen och för lite sömn skapar problem längre fram. Det kan inte nog påpekas hur viktig sömnen är.

Vad är hjärntrötthet?
Hjärntrötthet kännetecknas av en utmattning och orkeslöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Utlösande faktorer kan vara såväl mental som fysisk ansträngning. Hjärntrötthet påverkar framförallt förmågan att kunna koncentrera sig, tänka klart och uttrycka sig men även att man är irriterad, ljud- och ljuskänslig samt att man har huvudvärk. Vätskebrist och saltbrist är andra faktorer. Hjärntrötthet tar kanske 5 – 10 år att utveckla.

Hur behandlas känslobortfall i fingrarna?
Förträngningar i halsen kan ge känslobortfall i fingrarna och även för lite dopamin kan ge känslobortfall.

Vad är atypisk parkinsonism?
Atypisk parkinsonism är en beteckning på sjukdomar med parkinsonism tillsammans med andra neurologiska symtom som inte är förenliga med Parkinsons sjukdom. Exempel är Lewybodydemens, MSA, PSP. Ett tecken är att medicin mot Parkinsons sjukdom inte ger någon effekt.

Vad är avancerad behandling?
När Parkinsons sjukdom utvecklats och ger svåra motoriska fluktioner kan DBS, levodopa, karbidopapump eller apomorfinpump ge god lindring. Det är knappt 5% av de med Parkinsons sjukdom som är föremål för avancerad behandling. Det är inte en behandling för atypisk parkinsonism.

Vad är DBS?
Djup hjärnstimulering (DBS) är ett neurokirurgiskt ingrepp där man sätter in elektroder som stimulerar den del av hjärnan som styr finmotoriken. Lite förenklat går det till så att 1-2 elektroder opereras in i ett område djupt under hjärnbarken och elektroderna får elektriska impulser från en generator som kan liknas vid en pacemaker. Används främst som kompletterande behandling vid svår Parkinsons sjukdom.

Är Parkinsons sjukdom genetiskt betingad?
Ju yngre man är när man erhåller diagnosen, ju större är sannolikheten för att det finns ett genetiskt samband, Kan uppgå till 1/3 om man är ca 30 år och rent generellt över hela livstiden rör det sig om 5 – 10%.

Hur kan man behandla sömnproblem?
Somnar snabbt men vaknar efter 4 timmars sömn. Sömnen är oerhört viktig och om vi inte får tillräckligt med sömn går allt i baklås. Problemet måste utredas. Får man för mycket dopamin via en depot-tablett så vaknar man av det, för lite dopamin ger skakningar och så vaknar man av det. Se till att ha regelbundna vanor. Sömnen är oerhört viktig.

Thomas Winberg