Lokala föreningar, Nyheter / 2022-10-04

Det kom ett brev från Landskrona…

Det kom ett brev från Annica och Hasse Anderberg i lokalföreningen Parkinson Landskrona. Där beskrev de hur deras förening blev mer aktiv. Läs brevet och ta efter!

Vår lokalförening i Landskrona i Parkinson Skåne har haft det lite trögt att få medlemmar till aktiviteter, men de har ett nytänkande som medfört att verksamheten kommit igång nu. De har även fått med medlemmar som sällan deltagit tidigare att börja träffas över en fika eller en lunch.

Jag fick ett brev från Annica och Hasse Anderberg i lokalföreningen Parkinson Landskrona som beskrev detta så bra och som kan ge ringar på vattnet att pröva hos fler föreningar i förbundet. Hasse Anderberg är även vice ordförande i länsföreningen Parkinson Skåne.

Monica Vikingsson, ordförande i Parkinson Skåne, och jag tycker att idén är strålande och vi planerar nu att pröva detta i alla lokalföreningar här i Parkinson Skåne.

 

Läs brevet nedan:

Hej Thomas! 

Henrik Schlasberg, ordförande i Lokalföreningen Parkinson Landskrona, ringde oss. Han hade fått ett sms från dig om våra trevliga sociala aktiviteter. Eftersom han inte var med från början, skriver Hasse och jag några rader om bakgrunden.

Hasse och jag satt en kväll i höstas och spånade på Landskronas framtid. Dels hade föreningen inga pengar och dels fanns det inget engagemang överhuvudtaget. Vi hade väl alla bestämt oss för att ge föreningen ett år till. Lyckades vi inte så fick föreningen gå i graven.

Vi bestämde oss för att gå emot normen och att hänga på redan arrangerade evenemang samt att fokusera på sociala aktiviteter i all sin enkelhet. Se planen nedan.

Varje pass på Tryggare vardag avslutas alltid med en fika. Där passade vi på att fråga deltagarna vad dom ville göra om dom fick önska. Dom var helt på vår linje. Eftersom vi redan hade lärt känna varandra ganska väl genom Tryggare vardag så tog det inte lång tid förrän vi beslöt oss för att ta en lunch tillsammans. Det ena ledde till det andra och nu går vi regelbundet ut och äter lunch en gång i månaden. Vid varje lunch bestämmer vi var vi ska ses nästa gång och när. Inget är planerat. Vi träffas för att vi tycker det är trevligt. Vi har kul tillsammans. Vi försöker undvika prata sjukdomar. Allt har hittills skett på egen bekostnad. Ingen har ens ifrågasatt att vi tar kostnaden själv.

Så här såg Hasses och min plan ut för 2022. Den ligger i årsmötes-protokollet. Som du ser blev det precis som vi hade tänkt att det skulle bli. Det blev faktiskt ännu bättre. Vi har fått helt nya vänner vilket betyder oändligt mycket både för sjuka och närstående. Men vi har aldrig tryckt på medlemmarna. Att det blev så här föll sig ironiskt nog helt naturligt.

Plan för 2023
Föreningens framtid bygger på att vi kan hitta ett sätt att knyta våra medlemmar närmare oss och varandra. Vårt förslag är att vi fokuserar på enkla sociala sammankomster istället för större aktiviteter. Ett förslag är att träffas regelbundet under enkla former vid en fastställd tidpunkt en gång per månad. Ambitionen är att få medlemmarna att umgås med varandra. Efter att ha testat idén på några medlemmar har vi förstått att gemenskapen och den sociala biten är viktigare än aktiviteterna i sig. Att tillsammans ta en promenad i parken och äta en glass, eller en medhavd matsäck, skulle betyda mycket för många. Målet är en självgående grupp som själv bestämmer vad dom vill göra från gång till gång.

Ett annat förslag är att bjuda in medlemmarna till en teater- eller musikföreställning till självkostnadspris. Föreningens bidrag blir i form av enklare förtäring, före eller efter föreställningen.

Föreningen kommer gå in och stötta viss förtäring, eventuellt inträdes-avgifter eller till exempel en biobiljett.

Detta är ett helt nytt tänk och det blir svårt att lägga en budget utifrån dessa kriterier.

Förutom ovanstående önskar vi få fortsatt möjlighet att delta i föredrag och liknande aktiviteter som arrangeras av systerföreningar.

Vi har också en pågående aktivitet ”Tryggare vardag”, som vi inte får glömma. Alla är hjärtligt välkomna, även om projektet har hållit på ett tag.

Många hälsningar från Hasse o Annica

 

Fakta

Parkinson Landskrona har 52 medlemmar och flera ingen e-adress, men av dessa har flera ett meddelat mobilnr. Vi kan alltså ta kontakt på flera sätt. Landskrona är aktiv i projektet Tryggare vardag och de har tagit ett trevligt initiativ till att träffas och därmed bryta en eventuell isolering.

Projekt Tryggare vardags syfte är att
ge personer med Parkinsons sjukdom ökad egenmakt, bättre livskvalitet samt nya kunskaper om och konkreta handlingsverktyg för en tryggare vardag, främst med fokus på trygga fall.

Projektet vill förena personer med Parkinsons sjukdom behov av att trygga fall med teknik, dels med de senaste forskningsrönen och dels med den kompetens som finns i kampsportsvärlden kring funktionella falltekniker. Det innebär först och främst att erfarna ledare inom kampsporter, under ledning av och dialog med projektets expertgrupp, utvecklar anpassade falltekniker för personer med Parkinson.

Projektet syftar också till att skapa en stabil regional struktur, organisation för samarbete mellan Parkinsonföreningar och kampsportföreningar i Skåne, så att fler föreningar, fler personer med Parkinson och fler erfarna ledare inom österländska sporter samverkar och fortsätter att utveckla verksamheten i studiecirkelform efter projekttiden.

Thomas Winberg