Nyheter / 2022-01-28

Ge dina synpunkter till Patient- och närståenderådet

Jag är ledamot i Parkinson Skånes styrelse och har genom detta fått ett uppdrag att ingå i en projektgrupp som har kallas Patient- och närståenderåd. Projektet är tänkt att pågå till och med 2023.

Rådet består av representanter från blandade patientgrupper, tjänstemän från Region Skåne samt sjukhusledningen vid Skånes Universitets Sjukhus i Lund (SUS Lund).

Rådet har initierats av sjukhusledningen för att få patienter och närståendes perspektiv i övergripande frågor. Skapa nya förhållningssätt  genom personcentrerad vård, ökad delaktighet och samverkan.

Målsättning för projektgruppen är att konkretisera strategi för ökad patientsamverkan och ta fram handlingsplan som även inkluderar genomlysningarna av patientresan.

Jag vill gärna ha era synpunkter från er som patient och/eller närstående på frågor som kan lämnas till projektgruppen. Stora som små synpunkter.

Som exempel på frågor vi har diskuterar är parkering och betalning av parkering inom sjukhusområdet och varför man inte kräver att samtlig patientnära personal är Covid-19 vaccinerade.

Har ni synpunkter som kan vara av intresse för projektgruppen ring eller skicka e-post till mig på telefon 076-200 90 44, eller e-post: hildegunvollert@gmail.com

Hälsningar från Hildegun Vollert