Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2021-12-29

Håkan Widner sammanfattar året som gått

Anders Stålhammar och Håkan Widner

Som traditionen bjuder så är det Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, som sammanfattar året som gått i årets sista avsnitt av Parkinsonpodden. Samtal med Anders Stålhammar.

Hur går det med forskningen på bromsmedicin mot Parkinsons sjukdom?

Många pratar om CBD-olja igen. Fungerar det mot Parkinson och är det ens lagligt att skaffa?

Vad är Focused Ultrasound, och hur fungerar den behandlingen mot Parkinsons sjukdom?

Samtalet började med en diskussion om covid-läget och om man som Parkinsonsjuk tillhör riskgruppen. Håkan menar att det finns inget som talar för att om man har Parkinsons sjukdom så tillhör man riskgruppen.

En undersökning som gjorts via Parkinsonregistret visar att 4% av de med diagnos Parkinsons sjukdom har haft covid medan det för den övriga befolkningen är 10%. Det kan vara så att de med Parkinsons sjukdom är äldre och att de kanske följt restriktionerna mer påtagligt. Studier från England och Italien visar på motsvarande resultat.

En studie från USA visar att den allmänna överlevnaden är större för de som blivit vaccinerade. Dödligheten sjunker med 5% om man är vaccinerad.

Håkan förordar definitivt att man skall vaccinera sig.

Sedan övergick samtalet till forskningsläget. Håkan menar att om sjukdomen inte varit progressiv och att tillståndet inte försämrats över tiden så har vi idag ett bra medicinförråd. Men nu är sjukdomen progressiv och då är forskningen inriktad på att hitta mediciner som bromsar själva sjukdomsprocessen.

Det viktiga är nu att stoppa sjukdomsförloppet. Försök pågår dels med tillväxtfaktorer, dels med kända läkemedel. Syftet med försöken är sjukdomsmodifiering.

Forskarna har ännu inte hittat vad som driver sjukdomen, man har följt fyra-fem olika strategier genom åren och det är svårt att hitta en gemensam strategi.

  • En metod är att använda friska stamceller och under 16 dygn programmera om dem till dopaminmodifierade stamceller.
  • En annan metod är att ersätta pump med att få medicinen in under huden. Kliniska tester av subkutal dopamininfusion pågår som visar biverkningar av hudirritation även vid låga doser.
  • DBS går utvecklingen mot mer finlir.
  • Fokuserat ultraljud – en riktad puls till en punkt i hjärnan. Främst för patienter med svåra skakningar. Ingen öppen hjärnkirurgi som vid DBS. Studien har visat på 15 – 17 % komplikationer. En större studie på 300 patienter pågår i Kanada.
  • Fastemetod – skölj ner tabletter med vatten
  • Generellt tappar Parkinsonsjuka i vikt på grund av för dåligt näringsintag – vi har mycket att lära oss av näringsfysiologer.
  • Parkinsonmediciner förbrukar B-vitaminer så ett tillskott av B-vitamin är viktigt, även folsyra och järn
  • Tydligt och klart nej till CBD-olja, klassad som läkemedel men är ett narkotiskt preparat. Resultatet av studier av effekten är inte uppmuntrande, säger Håkan Widner.
  • Fysisk träning är oerhört viktig, helst 3 gånger i veckan med 45-minuters pass – pulshöjande träning. Studier visar på en effekt som motsvarar ett läkemedel. Fysisk träning är testad som läkemedel.  Det är vetenskapligt bevisat att fysioterapi är viktigt och nyttigt för personer som drabbats av Parkinsons sjukdom.

Sammanfattning

Håkan Widners önskan är att hitta en bromsmedicin som stoppar sjukdomsförloppet, inte bara bromsar sjukdomsförloppet tillfälligt.


Lyssna på Parkinsonpodden här

 

Av Thomas Winberg