Hälsa & livsstil / 2021-10-31

Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer

Parkinson Hässleholm hade bjudit in Helena Larsson från Högskolan i Kristianstads för att prata om existentiell ensamhet.

Helena Larsson

Helena som är utbildad sjuksköterska och forskar tillsammans med flera kolleger om existentiell ensamhet, kom till vår föreningsträff en oktoberkväll och berättade om sin forskning.

Filosofer har beskrivit existentiell ensamhet som ett allmänmänskligt fenomen som kan omfatta tankar kring döden och livets mening. Existentiell ensamhet skulle kunna definieras som en djupare form av ensamhet som är sammanflätad med annan form av ensamhet, till exempel social ensamhet eller emotionell (känslomässig) ensamhet.

FAKTA

Olika slags ensamhet beskrivet enligt 1177 vårdguiden

  • Existentiell – vi känner att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen verkligen lyssnar eller förstår.
  • Social – man saknar band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med eller kan anförtro sig åt.
  • Emotionell – man saknar en kärlekspartner som man kan anförtro sig åt på djupet.

Källa: 1177.se

Ensamhet kan vara en svår och sorglig fråga att ta upp med andra, men just genom att prata om det, kan vi hitta tröst. Bara att sitta tillsammans med många av föreningens medlemmar och lyssna på Helena gjorde livet mindre ensamt… Helena berättade att existentiell ensamhet kan upplevas som dimmorna över Finjasjön – den kommer och går… för de flesta.

Hon berättade också att existentiell ensamhet inte är farlig. Det kan till och med vara nödvändigt att leva med den, ibland. Bara vi tar hjälp för att komma ur ensamheten, när det är dags.

Helena tipsade också om små saker som vi kan göra för varandra, så vi känner oss mindre ensamma. Att säga hej till varandra, skicka några korta ord på ett vykort eller ett SMS kan räcka. Att någon gång ta sej tid att lyssna på någon som vill prata utan att ge massa råd och berätta om sej själv kan vara helt avgörande, för att känna sej mindre ensam. Att hjälpa andra kan vara ett sätt att känna sej mindre ensam.

Närståendes uppfattning om existentiell ensamhet hos äldre
För sköra äldre är existentiell ensamhet ett lidande som främst visar sig i övergångsfaser, visar en studie som gjorts ur närståendes i perspektiv. Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver, som man känner sig som mest ensam och sårbar.

Vänlighet är smittsamt – låt oss skapa en pandemi!

Tack Lokalföreningen i Hässleholm för ert bidrag. Jag har stuvat om en del i texten. Det finns all anledning till att återkomma till detta ämne i ett senare skede.

Helena Larsson disputerade den 20.3.2020

Thomas Winberg