HomeNyheterProjekt: öka nyttjande av e-postadresser

Projekt: öka nyttjande av e-postadresser

Ett problem för Parkinson Skåne är att 355 medlemmar av 1 105, eller 32%, inte använder e-postadress för att tillgodogöra sig artiklar här i vår webbtidning. De får nyhetsbrev via posten vilket är både tidskrävande och dyrt. Adressetiketter skall skrivas ut och klistras på kuvert, materialet skall kopieras och stoppas i kuvert och sedan ska det distribueras. Tidsåtgång uppgår till 7 timmar. Priset för varje brev inklusive etiketter, kuvert, kopiering och distribution uppgår till 13,50 kronor. Det blir 57 000 kronor per år.

Förslag till projektmål

Av de 355 medlemmar som saknar e-postadress är 52 medlemmar över 85 år och de behöver vi inte informera om e-postadress såvida de inte själva hör av sig. Resterande 303 skall informeras och målet bör vara att 200 av dessa ska uppge en e-postadress senast 2021-12-31. Antal och tid beslutas av styrelsen vid styrelsemötet i augusti. Vissa har en anhörig som har e-postadress och då ”stryker” vi den. Klarar vi detta mål blir kostnadsbesparingen 32 000 kronor per år. Projektet kommer att diskuteras på Skåne Forum i september då vi gemensamt diskuterar fram om förslaget är rimligt eller ej.

Några iakttagelser

  • Vår äldste medlem med Parkinsons sjukdom är född 1925 och den yngste är född 1982
  • 49% av medlemmarna är över 75 år och av dessa har 62% e-postadress
  • I åldersgruppen 80–85 år har 62% e-postadress
  • 18% av medlemmarna tillhör gruppen Yngre Parkinson, dvs de är under 65 år och 80% har e-postadress
  • Högst andel e-postadress har åldersgruppen 55–60år som har 88%

Ni kan säkert klura ut mer av materialet nedan:

ÅlderAntalAntal med
e-postadress
Andel med
e-postadress i %
Antal utan
e-postadress
Andel utan
e-postadress i %
90 –15533%1067%
85–90601830%4270%
80–85 18311362%7062%
75–8028919869%9131%
70–75
22315067%7333%
65–7013010176%2924%
60–65755978%1622%
55–60686088%812%
50–55382771%1129%
45–5010 880%220%
40–457572%228%
–407686%114%
Totalt1 10575016%35532%

Share