Enkät, Nyheter / 2021-06-02

Resultat från enkäten

Frågeställningen var att på en 10-gradig skala ge betyg på webbtidningen (gällde de med e-postadress) och på Nyhetsbrevet (gällde både de med e-postadress och de utan e-postadress).

Totalt har 195 av våra medlemmar svarat på enkäten och det är ca 17%. Svarsfrekvensen överträffar våra förväntningar som låg på mellan 10% och 15%. De med e-postadress har en svarsfrekvens på 13% medan de utan e-postadress har hela 28%.

Tack alla ni som deltog!

Genomsnittsbetyget är 8,0 på Nyhetsbrevet
Detta tolkas som ett mycket bra resultat (allt över 8,0).

Det finns ingen skillnad mellan grupperna utan båda grupperna ger betyget 8,0.

Om vi anser att de 17% som svarat representerar alla medlemmar i Parkinson Skåne och vi är 1 150 medlemmar så tycker:

66% eller 760 av våra medlemmar att upplägget är mycket bra (betyg 8, 9, 10)
29% eller 333 av våra medlemmar att upplägget är bra (betyg 6, 7)
5% eller 57 av våra medlemmar tycker inte att upplägget är godkänt (betyg 4, 5).

Genomsnittsbetyget är 7,9 på webbtidningen
Här är det bara de som har e-postadress som har svarat. Svarsfrekvensen är också här 13%.

Vad vill medlemmarna läsa om i webbtidningen?

[table id=1 /]

Vad vill medlemmarna läsa om i Nyhetsbrevet?

[table id=2 /]


Sammanfattning
Vi som arbetar med webbtidningen och Nyhetsbrevet är naturligtvis glada över betyget 8,0 och att hela 33% av medlemmarna har satt betyget 9,0 eller 10,0.

Ni som har gett betyget 4,0 (2% eller 22 medlemmar) får gärna höra av er till mig, via mejl thomas@parkinsonskane.se och förklara vad som inte är bra så ska vi se vad vi kan göra åt det.