Nyheter / 2021-04-11

Världsparkinsondagen uppmärksammas med intervju i TV4 Nyhetsmorgon 

Från Parkinsonförbundet kommer Uje Brandelius, musiker och skapare av filmen ”Spring Uje spring” samt ambassadör för Parkinsonfonden och Per Svenningsson överläkare och neurolog – specialiserad på Parkinsons sjukdom kommer att delta i intervjun på TV4 Nyhetsmorgon.

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon här »

Vårdkontakterna inom öppen specialistvård visar på ett stort mörkertal och att många med Parkinsons sjukdom inte har den specialistvård de har rätt till.

Parkinsonförbundet efterfrågar nu behovet och vikten av en vidareutveckling av specialistvården för att nå alla med Parkinson. Viktiga vårdkontakter för personer med Parkinson har inte förändrats de senaste tre åren. Under åren 2017–2019 finns det cirka 30 000 vårdkontakter registrerade per år. Detta fördelat på 14 000 – 15 000 patienter per år med diagnosen Parkinson. Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas. Det betyder att det finns ett mörkertal och att personer med Parkinson inte har specialistvård. En specialistvård som de enligt Socialstyrelsens riktlinjer har rätt till.

Parkinsonförbundet efterfrågar nu behovet och vikten av en vidareutveckling av specialistvården för Parkinson. Socialstyrelsen har sedan år 2016 nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom. Här föreskrivs att en person med Parkinson ska erbjudas träffa en specialistläkare två gånger per år. För personer med långt gången Parkinson fyra gånger per år. Här finns tydliga brister och våra medlemmar vittnar om att Socialstyrelsens riktlinjer inte efterlevs eller följs upp, säger Eleonor Högström, förbundsordförande i Parkinsonförbundet. Det finns även ett mörkertal där Parkinsondrabbade inte ens träffar en specialistläkare. Enligt statistiken kan mörkertalet vara så stort som 7 000 personer.

I Sverige lever ca 22 000 personer med Parkinson, och alla har rätt till specialistvård. Det finns idag ingen bromsmedicin eller botemedel mot Parkinson. Men forskningen går framåt och de specialistläkare som finns arbetar aktivt med att bland annat finna bromsmedicin. Behovet av att träffa en specialistläkare är avgörande för alla med Parkinson.

Därför uppmärksammar vi Världsparkinsondagen den 11 april i TV4 Nyhetsmorgon samt i Parkinsonpodden, om vad som sker och vad som behöver göras framöver för personer med Parkinson och deras anhöriga. När finns en bromsmedicin? Och hur behöver specialistvården vidareutvecklas för att nå alla med Parkinson? Världsparkinsondagen firas varje år den 11 april, på James Parkinsons födelsedag. Han var en brittisk läkare som var först med att beskriva det neurologiska tillståndet

Parkinsonpodden nås via länk på www.parkinsonforbundet.se.