Hobby, Hälsa & livsstil, Kultur / 2021-03-17

Kan bridgespel minska risken för demens?

Många med Parkinsons sjukdom har någon form av demens, nu visar forskning att bridge kan minska risken att insjukna i t ex Alzheimers.

Ur tidskriften Bridge från mars 2021 läser jag en intressant artikel som säger att en vetenskapsrapport, utfärdad av M.C. Diamond University of California, har bevisat att bridgespel minskar risken för att insjukna i Alzheimers med så mycket som 75%. Jag utgår ifrån att det generellt även gäller de som får Parkinsons men jag är lekman på området.

Forskningsstudie om bridgespel och demens

Akademiker från Nicolas Copernicus University i Torun (Polen) började forska om bridgespel kan försena början av demens. Gruppen leddes av en pensionerad matematikprofessor vid namn Marek Malysa. Gruppen försökte lära ut bridge till patienter vid Alzheimers Center i Warszawa, alla diagnosticerade med Alzheimers med mild kognitiv försämring.

Resultatet från studien

Patienterna hade 3 bridgelektioner i veckan. De kunde från början inte räkna till tio och de kunde inte hålla sina kort ordnade. Det brukliga är att man samlar spader för sig och hjärter för sig osv.

Efter sex månader spelade de förenklad bridge utan budgivning. De hade lärt sig att räkna till 13 och de hade lärt sig att ta stick. En kontrollgrupp hade samma terapier men de spelade inte bridge. Efter ett år var förlusten av kognitiv förmåga i gruppen som spelade bridge mer än två gånger lägre än i gruppen som inte spelade bridge.

Statistiskt sett är resultatet inte tillräckligt signifikant så bredare och djupare forskning behövs. Stiftelsen Bridge to the People kommer att fortsätta att finansiera forskning.

Vi som spelar bridge, mer eller mindre bra, tror att vi håller oss i mental form genom att spela bridge. Tänk om det stämmer?

Thomas Winberg

 

Läs mer på Bridge to the people