Hälsa & livsstil / 2021-01-13

Entwine – forskningsprojekt kring informell vård

Entwine

Ger du eller får du vård från din make/maka, ditt barn, din sambo, din släkting eller en vän?

Om så är fallet, delta i vår undersökning: https://bit.ly/3kABZNW

Eller för att få mer information, besök vår webbplats: https://www.entwine-icohort.eu/sv

*** Undersökningen är till för både informella vårdgivare (anhörigvårdare) och vårdtagare. Därför ber vi dig att bjuda in personen du tar hand om eller personen som ger dig omsorg till att delta i studien. ***