Medicin & forskning / 2020-08-21

Mycket att göra även för patienter i sena stadier

En del kanske redan har hört talas om forskningsprojektet Care of Late Stage Parkinsonism (CLaSP), ett Europeiskt samarbetsprojekt mellan sju Parkinson-centra i sex länder. Projektet har pågått sedan 2015, då den grundläggande datainsamlingen påbörjades i Skåne och senare även i södra Småland. Den huvudsakliga datainsamlingen är färdig sedan något år och analysarbetet av insamlad data pågår. Från Lund har flera vetenskapliga artiklar baserade på projektet redan publicerats i medicinska tidskrifter. Fler är på gång.

L-dopa-effekt i sena sjukdomsstadier. Figuren illustrerar antal personer med förbättring av motoriken (UPDRS III, motorisk bedömningsskala) vid L-dopa test. Röda och gröna prickar visar resultatet för individer med god L-dopa effekt, gröna prickar har mycket god effekt av L-dopa.

Projektet vänder sig till de som har haft Parkinsons sjukdom under många år (minst 7 år) och som befinner sig i stadium fyra och fem på en skala med fem steg vad gäller motorisk sjukdomssvårighet. (I stadium fyra kan man gå och stå självständigt, ofta med gånghjälpmedel, men har behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet.

I stadium fem är man rullstolsburen eller sängliggande om man inte får hjälp av en annan person.) Bakgrunden till studien var att detta är en patientgrupp som man ur forskningssynpunkt inte vet så mycket om, då de ofta har uteslutits ur forskning och då de ofta kan ha förlorat kontakten med specialistvården, bland  annat på grund av svårigheter att ta sig in till specialistmottagningar. Målet är att öka kunskapen om denna grupp, för att kunna förbättra deras situation. I CLaSP-projektet deltager totalt 692 patienter.

 

Ansvarig för CLaSP och PD_Pal-projekten i Lund: Professor Per Odin. Projektledare, Lund: Kristina Rosqvist.