Medicin & forskning, Nyheter / 2022-10-04

Malin Parmar invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga vetenskapsakademien, KVA, har valt in två nya ledamöter i akademins klass för medicinska vetenskaper. En av dem är Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet.

Tillsammans med sin forskningsgrupp har hon gjort flera banbrytande studier som stamceller, som lett fram till utveckling av nya behandlingar för patienter med Parkinsons sjukdom. Utifrån kunskap om hur dopaminceller bildas normalt har man efterliknat detta i stamceller och på så sätt skapat nya celler som kan ersätta de som gått förlorade.

I nyheten skriver KVA vidare att Malin Parmar är en världsledande forskare inom sitt fält och har fått flera stora nationella och internationella forskningsanslag. Bland annat utsågs hon förra året till mottagare av en så kallad Rådsprofessur av Vetenskapsrådet vilket innebär finansiellt stöd med 50 miljoner kronor under en tioårsperiod.

 

Av Tove Smeds – publicerad 22 september 2022